Contido principal do artigo

Ana Margarida Ramos
Universidade de Aveiro
Portugal
https://orcid.org/0000-0001-5126-4389
No 9 (2022), Artigos, páxinas 1-26
DOI https://doi.org/10.15304/elos.9.8095
Recibido: 09-11-2021 Aceptado: 03-04-2022 Publicado: 23-12-2022
Copyright Como citar

Resumo

A partir dun corpus de libros-álbums contemporáneos que exploran as potencialidades narrativas da dobra, este estudo pretende reflexionar sobre o impacto do uso da metaficción no contexto da literatura infantil, subliñando a forma en que a sofisticación e a complexidade destas estratexias tamén está ao servizo do lúdico e do entretemento para os lectores máis novos. A materialidade do libro-álbum e o seu deseño gráfico non só xogan un papel na construción dun artefacto esteticamente sofisticado e atractivo, senón que tamén interveñen na acción narrativa e no conflito, nunha estratexia autorreferencial. Tamén se propón unha tipoloxía dos distintos tipos de funcionalidades da dobra nos volumes onde desempeña un papel narrativo, definindo catro tipoloxías diferenciadas: divisor físico, divisor imaxinado, pórtico e mecanismo de creación de movemento.

Citado por

Detalles do artigo

Citas

Almeida, S. C. de e Campos, G. B. de (2020). Representações da dobra no design gráfico de livros ilustrados para infância. FronteiraZ, 24, 72-86. https://doi.org/10.23925/1983-4373.2020i24p72-86

Athanasiou-Krikelis, L. (2020). Mapping the Metafictional Picturebook. Narrative 28(3), 355-374. https://doi.org/10.1353/nar.2020.0017

Girão, L. C. (2018). Dentro Do Espelho De Suzy Lee. Cadernos Do IL, 57, 247-259. https://doi.org/10.22456/2236-6385.83223

GLIFO (s/d). Metaficción. Dicionario de Termos Literarios. Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. http://bernal.cirp.gal/ords/dtl/r/diterli3/termo?p2_termo=metaficci%C3%B3n&p2_contains=((metaficcion)%20INPATH%20(%2F%

Lambert, M. (2010). Gutter Talk and More. Picturebook Paratexts, Illustration, and Design at Storytime. Children and Libraries, 36, 36-46.

Lambert, M. D. (2018). Picturebooks and page layout. En B. Kümmerling-Meibauer (Ed.), The Routledge Companion to Picturebooks (pp. 28-37). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315722986-4

Lee, S. (2012). A trilogia da margem: o livro-imagem segundo Suzy Lee. Cosac Naify.

Lewis, D. (1990). The constructedness of texts: picture books and the metafictive. Signal, 62, 131-146.

Lewis, D. (2001). Reading contemporary picturebooks: picturing text. Routledge Falmer.

McCallum, R. (2004) Metafictions and experimental work. En P. Hunt (Ed.), International Companion Encyclopedia of Children’s Literature (pp. 393-405). Routledge.

Navas, D. e Girão, L. (2016). O personagem encalhado: figurações do fazer literário em Angela Lago. Pensares em Revista, 9, 135-155. https://doi.org/10.12957/pr.2016.30911

Nikolajeva, M. e Scott, C. (2001). How Picturebooks Work. Garland Publishing.

Pantaleo, S. (2004). Young Children and Radical Change Characteristics in Picture Books. The Reading Teacher, 58 (2), 178-187. https://doi.org/10.1598/RT.58.2.6

Pantaleo, S. (2014). The metafictive nature of postmodern picturebooks. The Reading Teacher, 67(5), 324-332. https://doi.org/10.1002/trtr.1233

Pedroni, F. (2019). O Encantamento da dobra: Lugares de passagem. Revista Dobra, 4, 1–14. Retrieved from http://www.revistadobra.pt/dobra-mdash-4--5.html

Serafini, F. e Reid, S. F. (2020). Crossing Boundaries: Exploring Metaleptic Transgressions in Contemporary Picturebooks. Children's Literature in Education, 51(2), 261–284. https://doi.org/10.1007/s10583-019-09382-9

Silva-Díaz, M. C. (2017). Picturebooks and metafiction. En B. Kümmerling-Meibauer (Ed.), The Routledge companion to picturebooks (pp. 69-80). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315722986-8

Silva-Díaz, M. C. (2005). Libros que enseñan a leer: álbumes metaficcionales y conocimiento literario [Tese de Doutoramento]. Universidade Autónoma de Barcelona.

Silva, C. R. C., Santos, C. I. P. dos e Costa, D. da S. (2017). A narrativa visual de “A Trilogia da Margem” de Suzy Lee. Em CONFIA. International Conference on Ilustration & Animation (pp. 417–427). https://confia.ipca.pt/2017/files/confia_2017_proceedings.pdf

Sipe, L. e Pantaleo, S. (Ed.) (2008). Postmodern picturebooks: play, parody and self-referentiality. Routledge.