Contido principal do artigo

Ana Margarida Ramos
CIDTFF - Universidade de Aveiro
Portugal
No 1 (2014), Artigos
DOI https://doi.org/10.15304/elos.1.1784
Recibido: 19-04-2014 Aceptado: 21-05-2014 Publicado: 11-11-2014
Copyright Como citar

Resumo

Preténdese, neste estudo, proceder á análise das representacións da infancia e da adolescencia en dúas obras narrativas do escritor portugués José Marmelo e Silva. O tema da infancia e da adolescencia revístese de especial importancia no contexto da literatura portuguesa do século XX, permitindo a reflexión sobre o contexto social e político, mais tamo e Silva; Portuguese literatureteratura; social critique dele com as crianças. Tambereender o livrortado para estas questén económico e educativo, que encadraba o crecemento. No conto “Narrativa bárbara” e na novela Adolescente Agrilhoado é visíbel a recreación literaria do proceso de crecemento e de afirmación identitaria do adolescente, en contextos adversos e hostís.

DOI http://dx.doi.org/10.15304/elos.1.1784

Citado por

Detalles do artigo