Elos. Revista de Literatura Infantil e Xuvenil é unha publicación científica de periodicidade anual editada polo Grupo de Investigación LITER21 do Instituto de Ciencias da Educación (ICE)-Universidade de Santiago de Compostela.
Está patrocinada pola Universidade de Santiago de Compostela; a Rede Temática de Investigación “As Literaturas Infantís e Xuvenís do Marco Ibérico e Iberoamericano” (LIXMI); o proxecto “Investigación en Literatura Infantil e Xuvenil”, que se desenvolve no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, dependente da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia; e ELOS-Galicia. Asociación de investigación en Literatura Infantil e Xuvenil.
Creouse co obxectivo de fomentar un espazo de debate e reflexión ao redor da Literatura Infantil e Xuvenil, un foro de análise crítica, de difusión da investigación e de visibilización deste sistema literario.
Para cumprir estes obxectivos, a revista presenta catro seccións: Artigos, con traballos de investigación orixinais sobre Literatura Infantil e Xuvenil, focalizados cara á Historiografía, Teoría literaria, análise de obras literarias, Tradución, Educación literaria e calquera aspecto relacionado; Notas, traballos breves e orixinais, de carácter crítico-divulgativo, que aborden aspectos sinalados na sección “Artigos”; Recensións, comentarios críticos e orixinais sobre monografías, estudos, revistas e calquera outro material de carácter científico que se teña publicado nos dous últimos anos sobre a temática que acolle a Revista; e Para saber máis, repositorio de traballos críticos ou monográficos de autoría individual ou colectiva que se consideren de relevancia para o estudo e coñecemento da Literatura Infantil e Xuvenil, así como bibliografías descritas que orienten a investigación sobre este eido e contribúan ao seu avance.
Elos aparece indizada en ERIH+, ESCI, REDIB e MIAR
As linguas de publicación de Elos. Revista de Literatura Infantil e Xuvenil son o galego, o castelán, o inglés e o portugués. O portal dixital desta Revista pódese consultar en galego, castelán e inglés.

 

 

Conflitos bélicos na Literatura Infantil e Xuvenil: Guerra do Conflito Armado en Colombia e Segunda Guerra Mundial

  • Luisa Fernanda Ortegón Sepúlveda
Publicado 29-01-2020

Cuando Hitler robó el conejo rosa La luna en los almendros son novelas de Literatura Infantil e Xuvenil cunha narrativa histórica. Pese a ter acontecidos os feitos en espazos xeográficos diametralmente opostos teñen varios factores en común, entre eles ter un contido de guerra no que os nenos non só son os protagonistas, senón os ollos a través dos cales vemos e sentimos a historia. A primeira delas fai referencia á época da Alemaña Nazi ubicada entre 1933 e 1935, cando Adolf Hitler era candidato de ascenso ao poder, que desencadenaría uns anos despois na Segunda Guerra Mundial, e a segunda obra literaria obedece ao conflito interno armado que ten vivido Colombia durante máis de 50 anos. Ambas as obras abranguen a temática do conflito bélico desde unha visión allea á adulta. Dese modo, o desprazamento forzosos ao que se ven obrigados os protagonistas dos libros cóntase de maneira máis sinxela pero non menos seria, o cal sen dúbida algunha achega memoria histórica neste sistema literario.

As sombras do Cardume: a guerra civil na memoria interxeracional

  • Irene Pin Basanta
Publicado 29-01-2020
O obxectivo deste traballo, no marco da literatura comparada, consiste na análise de dúas obras que tratan a temática da guerra civil en Galiza desde a perspectiva da recuperación da memoria por parte dunha xeración que non viviu directamente os feitos. Porén, a pegada do conflito chega ata eles e pon en foco a necesidade de repensar a relación co pasado. Cada un destes traballos pertence a un sistema literario diferente: Cardume (Rexina Vega, 2007) é literatura para adultos, mentres Noite de Voraces Sombras (Agustín Fernández Paz, 2002) forma parte da literatura infantil e xuvenil. Deste xeito, repararase nos puntos de conexión e nos temas comúns das dúas novelas, así como das diferenzas principalmente motivadas pola súa concepción para diferentes públicos. En calquera caso, a súa existencia sumada ao amplo corpus que trata o tema chama a atención sobre a necesidade social manifestada polos autores por establecer marcos de relación, fundamentalmente desde unha óptica familiar, dun conflito que debido aos procesos históricos de transformación postfranquistas non acadaron unha resolución para as vítimas.

O meu avô: Representações do idoso e das relações intergeracionais nos livros-álbum de Manuela Bacelar e Catarina Sobral

  • Jéssica Amanda de Souza Silva
Publicado 12-03-2020

Este estudo objetiva investigar e comparar as representações do idoso e das relações intergeracionais entre avôs e netos nos textos e imagens de dois livros-álbum infantis portugueses, de mesmo título – O meu avô –, de Manuela Bacelar (1990) e Catarina Sobral (2014). Em cada uma das obras seleccionadas, foram analisadas, através da observação da relação texto/imagem: (1) as descrições das personagens idosas e crianças; (2) a relação intergeracional dessas personagens; (3) a presença e configuração/ausência dos elementos afectivos; e (4) as similitudes entre as obras no que diz respeito às representações do idoso e das relações intergeracionais. Para tanto, este artigo ancora-se, sobretudo, em estudos acerca do livro-álbum, a exemplo de Arizpe & Styles (2016), Boon & Dain (2015), Cardoso (2017), Ramos (2010; 2011), Carvalho (2005) e Colomer, Kümmerling-Meibauer & Silva-Diaz (2010).

Recriações esquecidas em livro-brinquedo do conto intemporal A Gata Borralheira

  • Diana Maria Ferreira Martins
  • Sara Reis da Silva
Publicado 05-06-2020

O presente texto centra-se num conjunto de obras – no total, três, todas vindas a lume antes de 1974 (ano da instauração do regime democrático em Portugal) – que constituem recriações/versões do conto clássico Cinderela ou A Gata Borralheira e tem por objetivo contribuir para a ampliação da História da Literatura Infantil e Juvenil Portuguesa, e de um modo mais particular, da História do livro-objeto inscrito na Literatura para a infância em Portugal, um campo investigativo ostensivamente lacunar. Inscritas num período que, cremos, seminal da História do livro-brinquedo no contexto nacional, estas reinvenções do referido conto da tradição oral, amplamente difundido em traduções, adaptações e revisitações diversas até à contemporaneidade, tendem a aproximar os pequenos leitores do livro pelo fomento de laços afetivos com este objeto, seguindo de perto uma das tendências atualmente crescente da produção literária. A definição deste conjunto teve em consideração a diversidade verbo-icónica e plástica, bem como de estratégias gráficas/visuais (por exemplo, ao nível do próprio material de composição/produção do livro).

Conto marabilloso e reescritas na Literatura Infantil e Xuvenil Galega

  • Carmen Ferreira Boo
Publicado 20-10-2020

Realízase unha panorámica da Literatura Infantil e Xuvenil galega, analizando nos diferentes períodos históricos aquelas obras máis representativas que realizan reescrituras referenciais, lúdicas, humanizadoras e ideolóxicas do conto marabilloso. Ofrécese unha visión xeral da pegada, influencia e vitalidade que ten ese conto como fonte de recreación, subversión, deconstrución, parodia etc., por parte dos escritores de Literatura Infantil e Xuvenil galega. Estúdase como se modifican elementos como a voz narrativa, a estrutura, o espazo, o tempo e, sobre todo, os personaxes e os seus roles con diferentes finalidades como provocar efecto paródico, subvertir e/ou humanizar os personaxes, inculcar unha determinada ideoloxía ou valores... Por último, preséntanse unhas conclusión xerais sobre a reescritura do conto marabilloso.

As mulleres como axentes literarias na LIX do século XXI

  • Alba Rozas Arceo
Publicado 08-07-2020

De letras e de imaxes nas aulas de Primaria

  • Vanesa Bautista-Fernández
Publicado 12-08-2020

Livro-álbum e cinema: um diálogo interartes

  • Ana Margarida Ramos
  • Diana Navas
Publicado 20-10-2020

Pretende-se, neste estudo, proceder a uma reflexão sobre as diferentes possíveis relações de proximidade e de interseção entre a narrativa fílmica e o livro-álbum, identificando vários exemplos de obras destinadas à infância e juventude que tratam o cinema como tema ou motivo, ou simples alusão pontual em termos de conteúdo, mas também de outras que se socorrem de várias técnicas cinematográficas para contarem uma história. Além disso, analisa-se, ainda, o livro 1.º Direito, de Ricardo Henriques, com ilustrações de Nicolau, que, inspirado pelo enredo do filme A janela indiscreta [Rear Window, 1954], de Alfred Hitchcock, procede à sua recriação em formato de livro-álbum, revisitando, com adaptações, o imaginário fílmico.

Ver todos os números