Elos: Revista de Literatura Infantil e Xuvenil https://revistas.usc.gal/index.php/elos <p><em>Elos. Revista de Literatura Infantil e Xuvenil</em> é unha publicación científica de periodicidade anual, pero de fluxo continuo, editada polo <a href="https://liter21.usc.gal/">Grupo de Investigación LITER21</a> do Instituto de Ciencias da Educación (ICE)-Universidade de Santiago de Compostela.<br>Está patrocinada pola Universidade de Santiago de Compostela; a <a href="https://www.usc.es/es/proxectos/lijmi/index.html">Rede Temática de Investigación “As Literaturas Infantís e Xuvenís do Marco Ibérico e Iberoamericano”</a> (LIXMI); o proxecto <a href="https://www.cirp.es/proxectos/proxecto-literatura-infantil-e-xuvenil.html">“Investigación en Literatura Infantil e Xuvenil”</a>, que se desenvolve no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, dependente da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia; e ELOS-Galicia. Asociación de investigación en Literatura Infantil e Xuvenil.<br>Creouse co obxectivo de fomentar un espazo de debate e reflexión ao redor da Literatura Infantil e Xuvenil, un foro de análise crítica, de difusión da investigación e de visibilización deste sistema literario.<br>Para cumprir estes obxectivos, a revista presenta catro seccións: <em>Miscelánea</em>, con traballos de investigación orixinais sobre Literatura Infantil e Xuvenil, focalizados cara á Historiografía, Teoría literaria, análise de obras literarias, Tradución, Educación literaria e calquera aspecto relacionado; <em>Sección Monográfica</em>, coa mesma estrutura e aspectos formais que rexen para os artigos da <em>Miscelánea</em>, pero que responden a unha temática concreta que se anunciará xunto á respectiva chamada de traballos; <em>Recensións</em>, comentarios críticos e orixinais sobre monografías, estudos, revistas e calquera outro material de carácter científico que se teña publicado nos dous últimos anos sobre a temática que acolle a Revista; e <em>Para saber máis</em>, repositorio de traballos críticos ou monográficos de autoría individual ou colectiva que se consideren de relevancia para o estudo e coñecemento da Literatura Infantil e Xuvenil, así como bibliografías descritas que orienten a investigación sobre este eido e contribúan ao seu avance.<br><em>Elos </em>aparece indizada en ERIH+, ESCI, <a href="https://www.redib.org/recursos/Serials/Record/oai_revista2041-elos-revista-literatura-infantil-xuvenil">REDIB</a> e MIAR<br>As linguas de publicación de <em>Elos. Revista de Literatura Infantil e Xuvenil </em>son o galego, o castelán, o inglés e o portugués. O portal dixital desta <em>Revista </em>pódese consultar en galego, castelán e inglés.</p> gl-ES <p>Ao publicar en <em>Elos</em>, o/o autor/a-os/os autores/as cede/n todos os dereitos de explotación do seu artigo (incluíndo distribución, comunicación pública, reprodución e transformación) á Universidade de Santiago de Compostela, que, coas condicións e limitacións dispostas pola lexislación en materia de propiedade intelectual, é a titular do copyright e, por tanto, de todos os dereitos patrimoniais expresados, retendo o/o autor/a-os/os autores/as todos os dereitos morais que por lei lle corresponde/n (art. 14 <a href="https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930">TRLPI</a>).</p> <p>Sen prexuízo do anterior, e agás indicación contraria, todos os contidos distribúense en acceso aberto baixo unha licenza internacional Creative Commons BY-NC-ND 4.0. Calquera forma de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación desta obra non incluída na licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0 só pode ser realizada coa autorización expresa do titular do copyright, non sendo excepción prevista pola lei. Pode acceder Vde. ao texto completo da licenza nesta ligazón: &nbsp;<a class="x_moz-txt-link-freetext" href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl" target="_blank" rel="noopener">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl</a></p> mariadelrocio.garcia.pedreira@usc.es (Elos. Revista de Literatura Infantil e Xuvenil) sepinter@usc.es (USC. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico) Sat, 30 Dec 2023 17:28:43 +0100 OJS 3.1.2.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Biografías de Emilia Pardo Bazán para futuros lectores https://revistas.usc.gal/index.php/elos/article/view/8168 <p>O presente artigo ofrece unha análise das recensións e biografías de Emilia Pardo Bazán dirixidas ao público infantil e xuvenil. O percorrido comeza cunha mostra de libros de texto de 4º de ESO e 1º de Bacharelato e pasa a centrarse nas biografías divulgativas, tanto nas individuais como nas breves inseridas dentro de antoloxías de mulleres. Con este traballo preténdese analizar que informacións se ofrecen a este público concreto para que se acerque á súa vida e obra, que obras se mencionan e que imaxes se utilizan para ilustrar a súa persoa. Son 11 os materiais estudados e da comparativa realizada non só se extraen conclusións, senón que tamén se abren portas a novas cuestións ou reflexións, como a constatación da ausencia de materiais sobre esta autora destinados ao público infantil.</p> Sandra Mª Peñasco González Copyright (c) 2023 Universidade de Santiago de Compostela http://www.usc.es/revistas/index.php/elos/about/submissions#copyrightNotice https://revistas.usc.gal/index.php/elos/article/view/8168 Mon, 10 Apr 2023 04:59:22 +0200 Entre o libro físico e a versión audiovisual dos contos: un estudo sobre os soportes utilizados nas aulas de educación infantil https://revistas.usc.gal/index.php/elos/article/view/8274 <p>Este estudo pretende coñecer en que tipo de medios o profesorado de Educación Infantil achega a literatura infantil ao seu alumnado. Para iso, preséntanse os resultados dunha investigación cuantitativa descritiva realizada a través dunha enquisa a profesores en activo (n = 111). A partir dos datos recollidos, púidose valorar cales son os soportes máis e menos utilizados. Así, pódese afirmar que o libro físico é o medio favorito do profesorado, mentres que os libros electrónicos son os menos utilizados. Para completar a investigación, correlacionáronse os diferentes soportes co curso e co gusto pola lectura. Os resultados demostraron que existen soportes especialmente vinculados ao primeiro ciclo e outros que se utilizan especialmente no segundo. Por outra banda, o gusto pola lectura non parece ser unha variable da que existan diferenzas estatisticamente significativas.</p> Ana Segovia Gordillo, Cristina V. Herranz-Llácer Copyright (c) 2023 Universidade de Santiago de Compostela http://www.usc.es/revistas/index.php/elos/about/submissions#copyrightNotice https://revistas.usc.gal/index.php/elos/article/view/8274 Mon, 17 Apr 2023 01:01:05 +0200 A revolta ausente e a vacinación como lección: asedios pedagóxicos á Revolta da Vacina https://revistas.usc.gal/index.php/elos/article/view/8774 <p>Este artigo analiza tres textos de literatura infantil que representan a Revolta da Vacina, un motín popular ocorrido en Río de Janeiro a finais de 1904. O seu propósito é pensar como se reconstrúe a violencia subxectiva das masas cariocas no discurso literario e, sobre todo, que se reconstrúe e que non. Sosteño que estas obras visitan o evento para romantizar a época, borrando a violencia en si. É dicir, este empeño ficcional, cuxo norte é facilitar a aprehensión histórica do público infantil, rememora a revolta como unha simple lembranza da <em>Belle Époque</em> carioca e non como un fito da resistencia popular contra a violencia modernizadora do Estado. Os textos son: <em>Ludi na Revolta dá Vacina</em> (1999) de Luciana Sandroni; <em>Eu era criança: Durante a Revolta dá Vacina</em> (1998) de Marilú F. Marin e Elias Monteiro; e <em>Quatro dias de rebelião</em> (1980) de Joel Rufino dous Santos.</p> Hector Alfonso Melo Ruiz Copyright (c) 2023 Universidade de Santiago de Compostela http://www.usc.es/revistas/index.php/elos/about/submissions#copyrightNotice https://revistas.usc.gal/index.php/elos/article/view/8774 Fri, 06 Oct 2023 11:19:56 +0200 Os desafios na edição de audiolivros infantojuvenis https://revistas.usc.gal/index.php/elos/article/view/9052 <p>A crescente popularidade do audiolivro a nível mundial, na última década, incentivou as editoras portuguesas a iniciar o investimento neste formato. No entanto, a edição de audiolivros infantojuvenis apresenta-se mais desafiadora do que os restantes segmentos, principalmente devido aos elevados custos e ao nível de adaptação do texto necessários para garantir a sua qualidade. Dado o seu recente desenvolvimento em Portugal, raros são os estudos que se debruçam sobre o formato áudio e a produção nacional já existente. Assim, o presente artigo procura refletir sobre os desafios mais prementes na edição de audiolivros infantojuvenis, a partir da análise da oferta do grupo editorial LeYa. Procede‑se, então, ao estudo do contexto português da edição de audiolivros, à análise das características e limitações do formato áudio, assim como à distinção entre livro ilustrado e livro-álbum, a fim de compreender que características, tipologias e géneros da literatura infantojuvenil podem trazer desafios à produção áudio.</p> Leonor Rodrigues Furtado Copyright (c) 2023 Universidade de Santiago de Compostela http://www.usc.es/revistas/index.php/elos/about/submissions#copyrightNotice https://revistas.usc.gal/index.php/elos/article/view/9052 Tue, 10 Oct 2023 13:02:22 +0200 Era unha vez un conto… musical! Criterios para o seu uso na iniciación á música https://revistas.usc.gal/index.php/elos/article/view/9147 <p>O conto musical asemella ser unha ferramenta moi útil nos contextos de iniciación musical, pero realmente é aproveitado o potencial educativo e motivador destes contos na ensinanza especializada da música? A iniciación musical adoita ter lugar no ámbito das ensinanzas non reguladas, onde atopamos un déficit de investigación e experiencias publicadas que nos permiten coñecer os recursos máis empregados, entre outros, o conto musical.</p> <p>A investigación que se presenta busca extraer algunhas chaves para a inclusión do conto musical no proceso de ensinanza-aprendizaxe da música. Para tal fin, realizáronse entrevistas e grupos de discusión con expertos, analizándose a súas aportacións en relación a unha definición de conto musical e as directrices para a elaboración e o uso de estes no ámbito da iniciación á música. Os resultados permiten coñecer cales son os elementos que subxacen nunha proposta didáctica que, partindo dun conto musical que funcione coma fío condutor, implique un proceso de ensinanza-aprendizaxe significativo da música.</p> Laura Álvarez Cortizo, Albert Casals Ibáñez, Cristina González Martín Copyright (c) 2023 Universidade de Santiago de Compostela http://www.usc.es/revistas/index.php/elos/about/submissions#copyrightNotice https://revistas.usc.gal/index.php/elos/article/view/9147 Thu, 19 Oct 2023 11:47:16 +0200 Viajar num museu sem sair do lugar: para uma leitura de uma selecção de livros-álbum https://revistas.usc.gal/index.php/elos/article/view/9207 <p>A presença da arte na literatura para a infância, em particular no livro-álbum, tem sido assídua (Nodelman, 2018; Serafini, 2015; Silva, 2015; Yohlin, 2012). Analisaremos um corpus textual composto por cinco livros-álbum, de diferentes “tipologias”. Além do conto em forma(to) de álbum, com palavras e ilustrações (<em>O Museu</em> (2013), de Susan Verde e Peter Reynolds; <em>Perdi-me no museu porque...</em> (2017), de Davide Cali e Benjamin Chaud; e <em>O lobo que partiu à descoberta do museu</em> (2021), de Orianne Lallemand e Éléonore Thuillier), incluímos uma narrativa visual (<em>Museum</em> (2019), de Javier Sáez-Castán e Manuel Marsol) e, ainda, um livro-álbum não ficcional (<em>O que se faz no Museu?</em> (2022), de Mariana Ramos e Catarina Correia Marques). Estas obras ficcionalizam espaços físicos que mimetizam um museu, apresentado diversamente, através da sua recriação pela decoração com figurações estilizadas de pinturas célebres, pela paródia alusiva a obras de arte reconhecidas ou à transfiguração de peças que ganham vida ou, ainda, pela veiculação de conteúdos informativos/factuais. Destacaremos especificidades técnico-compositivas e estético-estilísticas, bem como potencialidades no sentido da sensibilização para a arte. Estes livros poderão permitir experiências reflexivas e imaginativas com a arte (Yohlin, 2012), constituindo instrumentos fundamentais na educação artística e literária desde a primeira infância.</p> Sara Raquel Duarte Reis da Silva Copyright (c) 2023 Universidade de Santiago de Compostela http://www.usc.es/revistas/index.php/elos/about/submissions#copyrightNotice https://revistas.usc.gal/index.php/elos/article/view/9207 Wed, 07 Jun 2023 20:21:29 +0200 Pegadas da novela picaresca no século XX: Un estudo sobre Antón Retaco de María Luisa Gefaell https://revistas.usc.gal/index.php/elos/article/view/9109 <p>As teorías que recolle este estudo sobre a evolución da novela picaresca sinalan que baixo dita categoría non se inclúe unha serie de obras homoxénea. Con todo, os criterios temporais e xeográficos resultan máis precisos, pois trátase dun dos legados máis significativos da tradición literaria española e encádrase no "Siglo de Oro". Con todo, diversos autores chaman a atención sobre a recorrencia de elementos narrativos picarescos na literatura de séculos posteriores. Así pois, tras presentar unha panorámica sobre a tradición picaresca que expón as súas características definitorias no contexto das súas orixes, e tamén a súa transcendencia no tempo e o espazo, desenvólvese unha análise do libro infantil <em>Antón Retaco</em> (1955), da escritora española María Luisa Gefaell, co fin de examinar algunhas características que evocan a narrativa áurea e como se adaptan a un novo contexto literario.</p> Sara Núñez de la Fuente Copyright (c) 2023 Universidade de Santiago de Compostela http://www.usc.es/revistas/index.php/elos/about/submissions#copyrightNotice https://revistas.usc.gal/index.php/elos/article/view/9109 Fri, 29 Sep 2023 12:11:52 +0200 Fina Casalderrey, exemplo de mestra e escritora a prol da educación literaria, o fomento de valores e a Literatura Infantil e Xuvenil https://revistas.usc.gal/index.php/elos/article/view/9267 <p>Realízase unha achega biobibliográfica á figura da autora clásica contemporánea galega Fina Casalderrey, reparando nas principais liñas temáticas da súa produción narrativa infantil e xuvenil para o desenvolvemento da educación literaria. Na narrativa xuvenil salientan a ficción científica, as problemáticas adolescentes e o misterio; mentres que a narrativa infantil se clasifica en oito categorías temáticas: respecto aos animais, relacións familiares, temas tabús, descuberta do mundo, problemáticas sociais, aprendizaxe vital, defensa da natureza e misterio. Conclúese que o éxito da longa traxectoria literaria de Casalderrey a sitúa no centro do canon da Literatura Infantil e Xuvenil galega, grazas a unha poética propia e singular, que se caracteriza pola naturalidade, linguaxe sinxela, inxenuidade, tenrura e humor. O estudo complétase cunha entrevista na que a escritora profunda nalgunhas cuestións da súa vida persoal e profesional e da súa faceta literaria.</p> Carmen Ferreira Boo Copyright (c) 2023 Universidade de Santiago de Compostela http://www.usc.es/revistas/index.php/elos/about/submissions#copyrightNotice https://revistas.usc.gal/index.php/elos/article/view/9267 Fri, 10 Nov 2023 12:23:45 +0100 Unha viaxe ao centro do libro https://revistas.usc.gal/index.php/elos/article/view/9366 <p>Neste artigo realízase un percorrido por unha selección de catro contos cuxo tema principal xira arredor dos libros e do ambiente das bibliotecas. Concretamente, analízanse tres álbums ilustrados e mais un libro de poesías: <em>El libro en el libro</em>, de Jörg Müller; <em>El libro que se sentía solo</em>, de Kate Bernheimer, ilustrado por Chris Sheban;<em> El pez rojo</em>, de Taeeun Yoo; e <em>Los versos del libro tonto</em>, de Beatriz Giménez de Ory, ilustrado por Paloma Valdivia.</p> <p>O motivo principal desta publicación é mostrar un eido pouco explorado, o da metaliteratura, un eido que ten moitas vantaxes que ofrecer no mundo da animación á lectura e no mundo da educación literaria. A idea consiste en explorar algunhas características e algúns recursos paratextuais das obras literarias que poidan resultar interesantes para estimular aos nenos (referímonos a protagonistas que rematan no interior do conto, a&nbsp; libros humanizados, a viaxes cara ao interior do libro, a referencias intertextuais á arte...). En definitiva, estes recursos constitúen unha importante axuda para que os mediadores capten a atención dos lectores infantís.</p> María Vidal-Franco, Olalla Cortizas Varela Copyright (c) 2023 Universidade de Santiago de Compostela http://www.usc.es/revistas/index.php/elos/about/submissions#copyrightNotice https://revistas.usc.gal/index.php/elos/article/view/9366 Sat, 18 Nov 2023 15:49:16 +0100 Em uma narrativa juvenil, Tudo pode acontecer: análise do livro de Will Walton https://revistas.usc.gal/index.php/elos/article/view/9045 <p><em>Tudo pode acontecer</em> é um romance juvenil norte-americano escrito por Will Walton em 2015 e que, no Brasil, foi publicado pela editora V&amp;R. Neste trabalho, objetivou-se identificar o potencial comunicativo-cultural da obra, por meio de uma análise estrutural e contextual da narrativa. Para isso, adotou-se a metodologia de abordagem qualitativa e interpretativo-analítica, partindo do roteiro de Gancho (2006) e expandindo para dimensões culturais. A fundamentação teórica ancorou-se nos estudos de narrativa, tendo como base Todorov (2011), Genette (2011) e Barthes (2011), entre outros autores. Os resultados apontaram que, para além das categorias convencionais da narrativa (enredo, temporalidade, ambientação, narrador e discurso), foi possível detectar referências linguísticas, sociais, históricas e artístico-culturais.</p> João Paulo Hergesel Copyright (c) 2023 Universidade de Santiago de Compostela http://www.usc.es/revistas/index.php/elos/about/submissions#copyrightNotice https://revistas.usc.gal/index.php/elos/article/view/9045 Wed, 06 Dec 2023 17:36:21 +0100 María del Carmen Ferreira Boo (2022). As reescrituras de contos marabillosos na Literatura Infantil e Xuvenil Galega (das orixes a 2010). Hércules de Ediciones. https://revistas.usc.gal/index.php/elos/article/view/9400 Alba Calo Blanco Copyright (c) 2023 Universidade de Santiago de Compostela http://www.usc.es/revistas/index.php/elos/about/submissions#copyrightNotice https://revistas.usc.gal/index.php/elos/article/view/9400 Wed, 06 Dec 2023 17:41:28 +0100 Neira Rodríguez, Marta, Blanca-Ana Roig Rechou e Isabel Soto López (coords.) (2023). Nenas transgresoras na LIX. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, Red LIJMI, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. https://revistas.usc.gal/index.php/elos/article/view/9470 Genma García Copyright (c) 2023 Universidade de Santiago de Compostela http://www.usc.es/revistas/index.php/elos/about/submissions#copyrightNotice https://revistas.usc.gal/index.php/elos/article/view/9470 Sat, 30 Dec 2023 17:24:17 +0100