Contido principal do artigo

Sara Raquel Duarte Reis da Silva
Universidade do Minho
Portugal
Biografía
No 2 (2015), Artigos
DOI https://doi.org/10.15304/elos.2.2646
Recibido: 07-07-2015 Aceptado: 09-09-2015 Publicado: 06-11-2015
Copyright Como citar

Resumo

A partir dunha delimitación cronolóxica ou da fixación dun período particular, política e socialmente relevante en Portugal, que se corresponde cos últimos anos da ditadura de António de Oliveira Salazar, reflexiónase e estabelécense algunhas coordenadas (autorais e/ou estético-literarias) que contribúen a un “deseño” da Historia da Literatura Infantil portuguesa. Percorrendo os principais nomes e as súas respectivas obras, avánzanse, por exemplo, as súas máis relevantes singularidades isotópicas e técnico-expresivas. Procúrase, así, caracterizar unha época literaria e encher o baleiro que, en certo modo, continúa marcando a historiografia literaria referida á escrita dirixida ao lectorado infantil.

Citado por

Detalles do artigo

Artigos máis lidos do mesmo autor/a(s)