Estudos de Lingüística Galega é unha revista universitaria de publicación anual e temática centrada nos estudos de lingüística das linguas románicas, de xeito especial nas investigacións sobre a lingua galega. De acordo con este propósito, na revista publícanse artigos de investigación orixinais sobre investigación lingüística das variedades románicas (sección Pescuda) e comentarios críticos de publicacións que atangan ó ámbito da revista (sección Recensións)

Estudos de Lingüística Galega conta co selo de calidade da FECYT (2019; cuartil C2) e aparece indexada en Scopus, ERIH PLUS, ESCI, CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts, Linguistic Bibliography, MLA (Modern Language Association), REDALYC, DOAJ, Open Access Digital Library, ISOC, ULRICH, DIALNET, CiteFactor, Cabell's Directory, REDIB etc. A ANEP (Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva), CARHUS+ 2014 e CIRC (Clasificación integrada de revistas científicas) categorízana como revista A, o Qualis Periodicos do sistema CAPES como A2 e en MIAR ten un ICDS de 9,5 (2019).

As linguas do portal web de Estudos de Lingüística Galega son o galego e o inglés; as linguas de publicación son galego, portugués, catalán, español, francés, inglés e italiano.

ISSN 1889-2566
ISSN-e 1989-578X

Scimago Journal & Country Rank

 

ELG ascende no ránking de revistas con selo de calidade FECYT

2020-10-16

Na categoría temática de lingüística a publicación periódica ligada ó Instituto da Lingua Galega e publicada polo Servizo de publicacións da USC ocupa a posición 21 (2º cuartil) entre un total de 52 revistas. Este ránking corresponde ó ano 2019 e acaba de ser difundido pola Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, F.S.P. (FECYT).

ELG, clasificada como A2 en Qualis Periódicos

2017-08-01

Na última actualización de Qualis Periódicos (CAPES, Brasil), a correspondente a 2015, a revista Estudos de Lingüística Galega foi clasificada coa categoría A2. É salientable o ascenso de ELG nesta listaxe, xa que subiu un posto con respecto á última clasificación, na que se lle atribuía unha categoría B1.
Máis Novas...

Vol 12 (2020)

Publicado: 2020-07-30

Táboa de contidos

A formação dos tempos compostos em português nos séculos XVII e XVIII

  • Juan M. Carrasco González
Publicado 30-07-2020
Páxinas 67-89

The avertive hube de + infinitive in Spanish

  • Carsten Sinner
  • Jana Dowah
Publicado 30-07-2020
Páxinas 91-114

Polarity, expression of degree and negation: the vernacular form caraças

  • Clara Pinto
Publicado 30-07-2020
Páxinas 115-139

Galego e português no Cancioneiro inédito de Cipriano Torre Enciso

  • Xosé Manuel Sánchez Rei
Publicado 16-03-2020
Páxinas 141-177

Caracterização e problemas atuais do barranquenho: contribuições para uma política de revitalização

  • María Victoria Navas Sánchez-Élez
  • Maria Filomena Gonçalves
Publicado 30-07-2020
Páxinas 179-199
Ver todos os números