Estudos de Lingüística Galega: Novas https://revistas.usc.gal/index.php/elg <p><em>Estudos de Lingüística Galega</em> é unha revista anual fundada en 2009 co obxectivo de crear un espazo de análise crítica e difusión da investigación lingüística e asemade, de debate e intercambio arredor da lingua galega.</p> <p>De acordo con este dobre obxectivo, a revista incorpora dúas seccións, <em>Pescuda</em> e <em>Anada</em>. En Pescuda publícanse artigos de investigación orixinais sobre lingüística e filoloxía nas súas distintas ramas, ocupando un lugar relevante os estudos focados sobre o galego ou de interese para o galego (traballos do campo da romanística, da lingüística xeral, traballos de corte teórico ou metodolóxico etc), así como os referidos ao portugués nas súas distintas variedades. En <em>Anada</em> publícase tanto un inventario da produción científica relacionada co galego e correspondente ao ano anterior a cada número como recensións críticas orixinais de traballos lingüísticos sobre o galego ou de interese para esta lingua.</p> <p><em>Estudos de Lingüística Galega</em> conta co&nbsp;<strong>selo de calidade da FECYT</strong> e aparece indexada en Scopus, ERIH PLUS, ESCI, CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts, Linguistic Bibliography, MLA (Modern Language Association), REDALYC, DOAJ, Open Access Digital Library, ISOC, ULRICH, DIALNET, CiteFactor, Cabell's Directory, <a href="http://www.redib.org/">REDIB</a> etc. A ANEP (Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva), CARHUS+ 2014 e CIRC (Clasificación integrada de revistas científicas) categorízana como revista A, o Qualis Periodicos do sistema CAPES como A2 e en MIAR ten un ICDS de 9,5.</p> <p>As linguas do portal web de<em> Estudos de Lingüística Galega </em>son o galego e o inglés; as linguas de publicación son galego, portugués, catalán, español, francés, inglés e italiano.</p> gl-ES ELG, clasificada como A2 en Qualis Periódicos https://revistas.usc.gal/index.php/elg/announcement/view/43 Estudos de Lingüística Galega 2017-08-01 Estudos de Lingüística Galega, revista excelente https://revistas.usc.gal/index.php/elg/announcement/view/33 Estudos de Lingüística Galega 2016-07-20 Estudos de lingüística galega en MIAR 2016 https://revistas.usc.gal/index.php/elg/announcement/view/32 A revista Estudos de lingüística galega está puntuada cun ICDS de 9,3 en MIAR (Matriz de Información para a Análise de Revistas) 2016. O ICDS (Índice Composto de Difusión Secundaria) da revista, mediante o cal se establecen listaxes de publicacións de cara á evaluación cualitativa por expertos e que mide a visibilidade da revista, subiu máis de dous puntos con respecto á mesma publicación en 2015. Estudos de Lingüística Galega 2016-07-05 A revista do ILG Estudos de Lingüística Galega, sétima no ránking das publicacións de linguas e lingüística editadas en España e primeira entre as publicadas en Galicia, Portugal e Brasil https://revistas.usc.gal/index.php/elg/announcement/view/27 Estudos de Lingüística Galega 2015-09-30 Estudos de lingüística galega en MIAR 2015 https://revistas.usc.gal/index.php/elg/announcement/view/26 Estudos de Lingüística Galega 2014-07-23