Estudos de Lingüística Galega: Novas https://revistas.usc.gal/index.php/elg <p><em>Estudos de Lingüística Galega </em>é unha revista universitaria de publicación anual e temática centrada nos estudos de lingüística das linguas románicas, de xeito especial nas investigacións sobre a lingua galega. De acordo con este propósito, na revista publícanse artigos de investigación orixinais sobre investigación lingüística das variedades románicas (sección <em>Pescuda</em>) e comentarios críticos de publicacións que atangan ó ámbito da revista (sección <em>Recensións</em>)</p> <p><em>Estudos de Lingüística Galega</em> conta co&nbsp;<a href="https://calidadrevistas.fecyt.es/listado-revistas/37?field_anyo_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2019"><strong>selo de calidade da FECYT </strong></a>(2022; cuartil C3) e aparece indexada en Scopus, ERIH PLUS, ESCI, CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts, Linguistic Bibliography, MLA (Modern Language Association), REDALYC, DOAJ, Open Access Digital Library, ISOC, ULRICH, DIALNET, CiteFactor, Cabell's Directory, <a href="http://www.redib.org/">REDIB</a> etc. A ANEP (Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva), CARHUS+ 2018 e CIRC (Clasificación integrada de revistas científicas) categorízana como revista A, o Qualis Periodicos do sistema CAPES como A2 e en MIAR ten un ICDS de 9,6 (2020).</p> <p>As linguas do portal web de<em> Estudos de Lingüística Galega </em>son o galego e o inglés; as linguas de publicación son galego, portugués, catalán, español, francés, inglés e italiano.</p> <p><span class="aCOpRe">ISSN 1889-2566<br></span>ISSN-e&nbsp;1989-578X</p> gl-ES Nova: Dialnet actualiza as métricas IDR para 2022 https://revistas.usc.gal/index.php/elg/announcement/view/120 <div style="font-family: Aptos, Aptos_EmbeddedFont, Aptos_MSFontService, Calibri, Helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000000;">Dialnet actualiza as métricas IDR para 2022</div> <div style="font-family: Aptos, Aptos_EmbeddedFont, Aptos_MSFontService, Calibri, Helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: #000000;">Na última actualización do <a id="LPlnk950645" title="https://dialnet.unirioja.es/metricas/revistas/16242" href="https://dialnet.unirioja.es/metricas/revistas/16242">Índice Dialnet de Revistas (2022)</a> <em>Estudos de Lingüística Galega</em>&nbsp;figura no cuartil 1 no ámbito Filoloxías e no cuartil 2 en Lingüística. <a href="https://dialnet.unirioja.es/metricas/">Dialnet Métricas</a> é un sistema de información bibliométrica que inclúe diversos indicadores recoñecidos pola súa solidez e transparencia.&nbsp;</div> Estudos de Lingüística Galega 2023-10-20 Nova: Estudos de Lingüística Galega no Portal de Revistas Universitarias Españolas https://revistas.usc.gal/index.php/elg/announcement/view/118 Estudos de Lingüística Galega 2023-10-02 Estudos de Lingüística Galega renova o selo de calidade FECYT https://revistas.usc.gal/index.php/elg/announcement/view/115 Estudos de Lingüística Galega 2023-07-04 Estudos de Lingüística Galega sobe para Q3 no Scimago Journal & Country Rank https://revistas.usc.gal/index.php/elg/announcement/view/112 <p>O <a href="http://www.scimagojr.com/">SCImago Journal &amp; Country Rank</a> ofrece de maneira pública os indicadores de avaliación de revistas científicas de distintos países. Os datos para as cualificacións están tomados da base de datos <a href="http://www.scopus.com/">Scopus®</a>, que contén máis de trinta mil referencias. Os indicadores do SJR utilízanse para avaliar e analizar as publicacións científicas periódicas en distintos dominios científicos.</p> Estudos de Lingüística Galega 2023-05-04 Selo FECYT 2022 https://revistas.usc.gal/index.php/elg/announcement/view/105 <p>A FECYT acaba de facer pública a relación de revistas científicas que conseguen o selo de calidade FECYT no ano 2022. Nesta convocatoria <em>Estudos de Lingüística Galega</em> aparece recoñecida co selo de calidade na modalidade Humanidades, categoría Lingüística. A revista figura na posición 27 (/68) no ránking de revistas de Lingüística, actualizado por última vez en 2020.</p> Estudos de Lingüística Galega 2022-07-22 Estudos de Lingüística Galega Q2 no Ranking Iberoamericano de Revistas (2020) https://revistas.usc.gal/index.php/elg/announcement/view/95 <div style="font-family: Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 12pt; color: #000000;">A edición de 2020 do Ranking Iberoamericano de Revistas analiza máis de 1200 revistas incluídas no índice REDIB e na <a title="https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science-core-collection/" href="https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science-core-collection/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-auth="NotApplicable" data-linkindex="2">Core Collección da Web of Science</a> (WoS). O ranking de revistas científicas establécese a partir de distintos criterios de calidade e impacto das publicacións.</div> <div style="font-family: Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 12pt; color: #000000;">A publicación do ILG da USC Estudos de Lingüística Galega (ELG), con once anos de historia, aparece valorada como revista Q2 na categoría <a title="https://redib.org/Record/oai_revista800-estudos-de-ling%C3%BC%C3%ADstica-galega?lng=es" href="https://redib.org/Record/oai_revista800-estudos-de-ling%C3%BC%C3%ADstica-galega?lng=es" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-auth="NotApplicable" data-linkindex="3">Ciencias sociais e Humanidades: lingua e lingüística</a>. Das trinta revistas deste ámbito editadas en España que se avalían no ranking, ELG figura como a décimo terceira mellor valorada.</div> Estudos de Lingüística Galega 2021-07-19 Estudos de Lingüística Galega renova o selo de calidade FCYT https://revistas.usc.gal/index.php/elg/announcement/view/94 Estudos de Lingüística Galega 2021-07-07 ELG inicia a publicación continuada de contribucións https://revistas.usc.gal/index.php/elg/announcement/view/88 Estudos de Lingüística Galega 2021-03-16 ELG ascende no ránking de revistas con selo de calidade FECYT https://revistas.usc.gal/index.php/elg/announcement/view/79 <p>Na categoría temática de lingüística a publicación periódica ligada ó Instituto da Lingua Galega e publicada polo Servizo de publicacións da USC ocupa a posición 21 (2º cuartil) entre un total de 52 revistas. Este ránking corresponde ó ano 2019 e acaba de ser difundido pola Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, F.S.P. (FECYT).</p> <p><a href="https://calidadrevistas.fecyt.es/listado-revistas/37?field_anyo_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2019">Listaxe de revistas</a></p> Estudos de Lingüística Galega 2020-10-16 ELG, clasificada como A2 en Qualis Periódicos https://revistas.usc.gal/index.php/elg/announcement/view/43 Estudos de Lingüística Galega 2017-08-01 Estudos de Lingüística Galega, revista excelente https://revistas.usc.gal/index.php/elg/announcement/view/33 Estudos de Lingüística Galega 2016-07-20 Estudos de lingüística galega en MIAR 2016 https://revistas.usc.gal/index.php/elg/announcement/view/32 A revista Estudos de lingüística galega está puntuada cun ICDS de 9,3 en MIAR (Matriz de Información para a Análise de Revistas) 2016. O ICDS (Índice Composto de Difusión Secundaria) da revista, mediante o cal se establecen listaxes de publicacións de cara á evaluación cualitativa por expertos e que mide a visibilidade da revista, subiu máis de dous puntos con respecto á mesma publicación en 2015. Estudos de Lingüística Galega 2016-07-05 A revista do ILG Estudos de Lingüística Galega, sétima no ránking das publicacións de linguas e lingüística editadas en España e primeira entre as publicadas en Galicia, Portugal e Brasil https://revistas.usc.gal/index.php/elg/announcement/view/27 Estudos de Lingüística Galega 2015-09-30 Estudos de lingüística galega en MIAR 2015 https://revistas.usc.gal/index.php/elg/announcement/view/26 Estudos de Lingüística Galega 2014-07-23