Estudos de Lingüística Galega é unha revista universitaria de publicación anual e temática centrada nos estudos de lingüística das linguas románicas, de xeito especial nas investigacións sobre a lingua galega. De acordo con este propósito, na revista publícanse artigos de investigación orixinais sobre investigación lingüística das variedades románicas (sección Pescuda) e comentarios críticos de publicacións que atangan ó ámbito da revista (sección Recensións)

Estudos de Lingüística Galega conta co selo de calidade da FECYT (2020; cuartil C2) e aparece indexada en Scopus, ERIH PLUS, ESCI, CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts, Linguistic Bibliography, MLA (Modern Language Association), REDALYC, DOAJ, Open Access Digital Library, ISOC, ULRICH, DIALNET, CiteFactor, Cabell's Directory, REDIB etc. A ANEP (Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva), CARHUS+ 2018 e CIRC (Clasificación integrada de revistas científicas) categorízana como revista A, o Qualis Periodicos do sistema CAPES como A2 e en MIAR ten un ICDS de 9,6 (2020).

As linguas do portal web de Estudos de Lingüística Galega son o galego e o inglés; as linguas de publicación son galego, portugués, catalán, español, francés, inglés e italiano.

ISSN 1889-2566
ISSN-e 1989-578X

  Scimago Journal & Country Rank

 

Estudos de Lingüística Galega renova o selo de calidade FCYT

2021-07-07

No listado da resolución provisional da VII Convocatoria de Avaliación de Revistas FECYT, Estudos de Lingüística Galega figura un ano máis entre as revistas que renovan o selo de calidade. O selo identifica as revistas que superaron o proceso de avaliación da calidade científica e editorial. A revista figura na posición 21 na categoría Lingüística (ranking de visibilidade 2019).

Máis Novas...

Vol 13 (2021)

Publicado: 2021-07-29

Táboa de contidos

Ver todos os números