Estudos de Lingüística Galega é unha revista anual fundada en 2009 co obxectivo de crear un espazo de análise crítica e difusión da investigación lingüística e asemade, de debate e intercambio arredor da lingua galega.

De acordo con este dobre obxectivo, a revista incorpora dúas seccións, Pescuda e Anada. En Pescuda publícanse artigos de investigación orixinais sobre lingüística e filoloxía nas súas distintas ramas, ocupando un lugar relevante os estudos focados sobre o galego ou de interese para o galego (traballos do campo da romanística, da lingüística xeral, traballos de corte teórico ou metodolóxico etc), así como os referidos ao portugués nas súas distintas variedades. En Anada publícase tanto un inventario da produción científica relacionada co galego e correspondente ao ano anterior a cada número como recensións críticas orixinais de traballos lingüísticos sobre o galego ou de interese para esta lingua.

Estudos de Lingüística Galega conta co selo de calidade da FECYT e aparece indexada en Scopus, ERIH PLUS, ESCI, CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts, Linguistic Bibliography, MLA (Modern Language Association), REDALYC, DOAJ, Open Access Digital Library, ISOC, ULRICH, DIALNET, CiteFactor, Cabell's Directory, REDIB etc. A ANEP (Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva), CARHUS+ 2014 e CIRC (Clasificación integrada de revistas científicas) categorízana como revista A, o Qualis Periodicos do sistema CAPES como A2 e en MIAR ten un ICDS de 9,5.

As linguas do portal web de Estudos de Lingüística Galega son o galego e o inglés; as linguas de publicación son galego, portugués, catalán, español, francés, inglés e italiano.

Scimago Journal & Country Rank

 

ELG, clasificada como A2 en Qualis Periódicos

2017-08-01

Na última actualización de Qualis Periódicos (CAPES, Brasil), a correspondente a 2015, a revista Estudos de Lingüística Galega foi clasificada coa categoría A2. É salientable o ascenso de ELG nesta listaxe, xa que subiu un posto con respecto á última clasificación, na que se lle atribuía unha categoría B1.

Estudos de Lingüística Galega, revista excelente

2016-07-20

ELG acaba de ser incluída no selecto grupo de revistas con selo de calidade que concede a FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología). Tal e como indica a propia fundación, "FECYT identifica, mediante convocatorias de evaluación voluntarias, a las mejores revistas de cada área". O listado completo de revistas excelentes, usando o cualificativo da fundación, pode consultarse en http://evaluacionarce.fecyt.es/documentos/ListadoSelloFECYT.pdf.
Máis Novas...

Vol 11 (2019)

Publicado: 2019-07-30

Táboa de contidos

Redobro de clítico em português europeu

  • Catarina Magro
Publicado 31-07-2019
Páxinas 29-75

Sujeito Nulo e Ordem Verbo-Sujeito no português brasileiro: análise diacrônica

  • Maria Eugênia Lammoglia Duarte
  • Humberto Soares da Silva
Publicado 30-07-2019
Páxinas 137-165

La expresión epistémica si cuadra en español de Galicia

  • María José Rodríguez Espiñeira
Publicado 30-07-2019
Páxinas 197-231

A ideoloxía no Dicionario da Real Academia Galega (DRAG)

  • Susana Rodríguez Barcia
Publicado 30-07-2019
Páxinas 265-303

Rasgos de continuidad del gallego en documentos del monasterio de San Andrés de Espinareda (León) en el siglo XIII

  • Patricia Giménez Eguíbar
  • M.ª Nieves Sánchez González de Herrero
Publicado 30-07-2019
Páxinas 305-337
Ver todos os números