Contacto principal

Estudos de Lingüística Galega
Instituto da Lingua Galega-Universidade de Santiago de Compostela
Teléfono (0034) + 881811786
Instituto da Lingua GalegaUniversidade de Santiago de CompostelaPraza da Universidade15782 Santiago de Compostela

Contacto de soporte

USC. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico