Contacto principal

Estudos de Lingüística Galega
15782 Universidade de Santiago de Compostela
Teléfono (0034) + 881811786

Contacto de soporte

USC. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico