https://revistas.usc.gal/index.php/elg/gateway/plugin/AnnouncementFeedGatewayPlugin/atom Estudos de Lingüística Galega: Novas 2022-07-22T13:22:04+02:00 Open Journal Systems <p><em>Estudos de Lingüística Galega </em>é unha revista universitaria de publicación anual e temática centrada nos estudos de lingüística das linguas románicas, de xeito especial nas investigacións sobre a lingua galega. De acordo con este propósito, na revista publícanse artigos de investigación orixinais sobre investigación lingüística das variedades románicas (sección <em>Pescuda</em>) e comentarios críticos de publicacións que atangan ó ámbito da revista (sección <em>Recensións</em>)</p> <p><em>Estudos de Lingüística Galega</em> conta co&nbsp;<a href="https://calidadrevistas.fecyt.es/listado-revistas/37?field_anyo_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2019"><strong>selo de calidade da FECYT </strong></a>(2020; cuartil C2) e aparece indexada en Scopus, ERIH PLUS, ESCI, CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts, Linguistic Bibliography, MLA (Modern Language Association), REDALYC, DOAJ, Open Access Digital Library, ISOC, ULRICH, DIALNET, CiteFactor, Cabell's Directory, <a href="http://www.redib.org/">REDIB</a> etc. A ANEP (Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva), CARHUS+ 2018 e CIRC (Clasificación integrada de revistas científicas) categorízana como revista A, o Qualis Periodicos do sistema CAPES como A2 e en MIAR ten un ICDS de 9,6 (2020).</p> <p>As linguas do portal web de<em> Estudos de Lingüística Galega </em>son o galego e o inglés; as linguas de publicación son galego, portugués, catalán, español, francés, inglés e italiano.</p> <p><span class="aCOpRe">ISSN 1889-2566<br></span>ISSN-e&nbsp;1989-578X</p> https://revistas.usc.gal/index.php/elg/announcement/view/105 Selo FECYT 2022 2022-07-22T13:22:04+02:00 Estudos de Lingüística Galega <p>A FECYT acaba de facer pública a relación de revistas científicas que conseguen o selo de calidade FECYT no ano 2022. Nesta convocatoria <em>Estudos de Lingüística Galega</em> aparece recoñecida co selo de calidade na modalidade Humanidades, categoría Lingüística. A revista figura na posición 27 (/68) no ránking de revistas de Lingüística, actualizado por última vez en 2020.</p> 2022-07-22T13:22:04+02:00 https://revistas.usc.gal/index.php/elg/announcement/view/95 Estudos de Lingüística Galega Q2 no Ranking Iberoamericano de Revistas (2020) 2021-07-19T20:45:30+02:00 Estudos de Lingüística Galega <div style="font-family: Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 12pt; color: #000000;">A edición de 2020 do Ranking Iberoamericano de Revistas analiza máis de 1200 revistas incluídas no índice REDIB e na <a title="https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science-core-collection/" href="https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science-core-collection/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-auth="NotApplicable" data-linkindex="2">Core Collección da Web of Science</a> (WoS). O ranking de revistas científicas establécese a partir de distintos criterios de calidade e impacto das publicacións.</div> <div style="font-family: Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 12pt; color: #000000;">A publicación do ILG da USC Estudos de Lingüística Galega (ELG), con once anos de historia, aparece valorada como revista Q2 na categoría <a title="https://redib.org/Record/oai_revista800-estudos-de-ling%C3%BC%C3%ADstica-galega?lng=es" href="https://redib.org/Record/oai_revista800-estudos-de-ling%C3%BC%C3%ADstica-galega?lng=es" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-auth="NotApplicable" data-linkindex="3">Ciencias sociais e Humanidades: lingua e lingüística</a>. Das trinta revistas deste ámbito editadas en España que se avalían no ranking, ELG figura como a décimo terceira mellor valorada.</div> 2021-07-19T20:45:30+02:00 https://revistas.usc.gal/index.php/elg/announcement/view/94 Estudos de Lingüística Galega renova o selo de calidade FCYT 2021-07-07T19:26:17+02:00 Estudos de Lingüística Galega 2021-07-07T19:26:17+02:00 https://revistas.usc.gal/index.php/elg/announcement/view/88 ELG inicia a publicación continuada de contribucións 2021-03-16T13:40:40+01:00 Estudos de Lingüística Galega 2021-03-16T13:40:40+01:00 https://revistas.usc.gal/index.php/elg/announcement/view/79 ELG ascende no ránking de revistas con selo de calidade FECYT 2020-10-16T10:11:21+02:00 Estudos de Lingüística Galega <p>Na categoría temática de lingüística a publicación periódica ligada ó Instituto da Lingua Galega e publicada polo Servizo de publicacións da USC ocupa a posición 21 (2º cuartil) entre un total de 52 revistas. Este ránking corresponde ó ano 2019 e acaba de ser difundido pola Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, F.S.P. (FECYT).</p> <p><a href="https://calidadrevistas.fecyt.es/listado-revistas/37?field_anyo_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2019">Listaxe de revistas</a></p> 2020-10-16T10:11:21+02:00 https://revistas.usc.gal/index.php/elg/announcement/view/43 ELG, clasificada como A2 en Qualis Periódicos 2017-08-01T18:14:25+02:00 Estudos de Lingüística Galega 2017-08-01T18:14:25+02:00 https://revistas.usc.gal/index.php/elg/announcement/view/33 Estudos de Lingüística Galega, revista excelente 2016-07-20T15:14:37+02:00 Estudos de Lingüística Galega 2016-07-20T15:14:37+02:00 https://revistas.usc.gal/index.php/elg/announcement/view/32 Estudos de lingüística galega en MIAR 2016 2016-07-05T14:42:09+02:00 Estudos de Lingüística Galega A revista Estudos de lingüística galega está puntuada cun ICDS de 9,3 en MIAR (Matriz de Información para a Análise de Revistas) 2016. O ICDS (Índice Composto de Difusión Secundaria) da revista, mediante o cal se establecen listaxes de publicacións de cara á evaluación cualitativa por expertos e que mide a visibilidade da revista, subiu máis de dous puntos con respecto á mesma publicación en 2015. 2016-07-05T14:42:09+02:00 https://revistas.usc.gal/index.php/elg/announcement/view/27 A revista do ILG Estudos de Lingüística Galega, sétima no ránking das publicacións de linguas e lingüística editadas en España e primeira entre as publicadas en Galicia, Portugal e Brasil 2015-09-30T14:09:26+02:00 Estudos de Lingüística Galega 2015-09-30T14:09:26+02:00 https://revistas.usc.gal/index.php/elg/announcement/view/26 Estudos de lingüística galega en MIAR 2015 2014-07-23T12:51:03+02:00 Estudos de Lingüística Galega 2014-07-23T12:51:03+02:00