Dialnet actualiza as métricas IDR para 2022 Na última actualización do Índice Dialnet de Revistas (2022) Estudos de Lingüística Galega figura no cuartil 1 no ámbito Filoloxías e no cuartil 2 en Lingüística. Dialnet Métricas é un sistema de información bibliométrica que inclúe diversos indicadores recoñecidos pola súa solidez e transparencia. 
Ir atrás