Innovación educativa: Novas https://revistas.usc.gal/index.php/ie <p><em>Innovación Educativa</em> é unha publicación do ámbito da educación, cunha periodicidade anual, fundada en 1991 co obxectivo fundamental de fomentar o debate e estimular a reflexión sobre iniciativas innovadoras de calquera área e nivel educativo, así como propiciar a súa realización e difusión entre os profesionais do ensino, investigadores e investigadoras, estudantado e, en xeral, entre quen se preocupe por cuestións de carácter pedagóxico e didáctico.<em><br>Innovación Educativa</em> aparece indexada en ERIH PLUS, IRESIE, ESCI, Fuente Académica Premier, TOC Premier, ISOC, ULRICH, DIALNET, <a href="https://www.redib.org/recursos/Serials/Record/oai_revista1549-innovacion-educativa">REDIB</a> e está presente no 45,28% das universidades españolas coa titulación (24/53).<br>No índice <a href="http://epuc.cchs.csic.es/resh/indicadores">RESH</a>, <em>Innovación Educativa</em> sitúase no período 2005-2009 no posto 50 de 202 revistas españolas de educación de maior impacto. O indicador que mide o impacto é a taxa de citación, calculada en función das citas nas principais revistas científicas españolas as citas recibidas en Web of Science. Na avaliación de 2023 aparece incluída no Catálogo 2.0 de Latindex (cumprindo 38 das 38 características posibles).<br><em>Innovación Educativa </em> publícase en galego, español, inglés e portugués.</p> gl-ES Wed, 25 Jan 2023 21:37:10 +0100 OJS 3.1.2.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Cambio prazo envío https://revistas.usc.gal/index.php/ie/announcement/view/109 https://revistas.usc.gal/index.php/ie/announcement/view/109 Wed, 25 Jan 2023 21:37:10 +0100