Os artigos vanse publicando a medida que están preparados para publicación, engadíndoos á táboa de contidos do volume en curso.

AVISO IMPORTANTE: por indicación do Servizo de Publicacións da USC, o prazo de subida dos traballos adiántase ao 15 de xuño.

Cambio prazo envío

2023-01-25

Por indicación do Servizo de Publicacións da USC, o prazo de subida dos traballos adiántase ao 15 de xuño.