https://revistas.usc.gal/index.php/ie/gateway/plugin/AnnouncementFeedGatewayPlugin/atom Innovación educativa: Novas 2020-05-09T07:46:52+02:00 Open Journal Systems <p><em>Innovación Educativa</em> é unha publicación do ámbito da educación, cunha periodicidade anual, fundada en 1991 co obxectivo fundamental de fomentar o debate e estimular a reflexión sobre iniciativas innovadoras de calquera área e nivel educativo, así como propiciar a súa realización e difusión entre os profesionais do ensino, investigadores e investigadoras, estudantado e, en xeral, entre quen se preocupe por cuestións de carácter pedagóxico e didáctico.<em><br>Innovación Educativa</em> aparece indexada en ERIH PLUS, IRESIE, ESCI, Fuente Académica Premier, TOC Premier, ISOC, ULRICH, DIALNET, <a href="https://www.redib.org/recursos/Serials/Record/oai_revista1549-innovacion-educativa">REDIB</a> e está presente no 45,28% das universidades españolas coa titulación (24/53).<br>No índice <a href="http://epuc.cchs.csic.es/resh/indicadores">RESH</a>, <em>Innovación Educativa</em> sitúase no período 2005-2009 no posto 50 de 202 revistas españolas de educación de maior impacto. O indicador que mide o impacto é a taxa de citación, calculada en función das citas nas principais revistas científicas españolas as citas recibidas en Web of Science.<br><em>Innovación Educativa </em> publícase en galego, español, inglés e portugués.</p>