Elos. Revista de Literatura Infantil e Xuvenil é unha publicación científica de periodicidade anual editada polo Grupo de Investigación LITER21 do Instituto de Ciencias da Educación (ICE)-Universidade de Santiago de Compostela.
Está patrocinada pola Universidade de Santiago de Compostela; a Rede Temática de Investigación “As Literaturas Infantís e Xuvenís do Marco Ibérico e Iberoamericano” (LIXMI); o proxecto “Investigación en Literatura Infantil e Xuvenil”, que se desenvolve no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, dependente da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia; e ELOS-Galicia. Asociación de investigación en Literatura Infantil e Xuvenil.
Creouse co obxectivo de fomentar un espazo de debate e reflexión ao redor da Literatura Infantil e Xuvenil, un foro de análise crítica, de difusión da investigación e de visibilización deste sistema literario.
Para cumprir estes obxectivos, a revista presenta catro seccións: Artigos, con traballos de investigación orixinais sobre Literatura Infantil e Xuvenil, focalizados cara á Historiografía, Teoría literaria, análise de obras literarias, Tradución, Educación literaria e calquera aspecto relacionado; Notas, traballos breves e orixinais, de carácter crítico-divulgativo, que aborden aspectos sinalados na sección “Artigos”; Recensións, comentarios críticos e orixinais sobre monografías, estudos, revistas e calquera outro material de carácter científico que se teña publicado nos dous últimos anos sobre a temática que acolle a Revista; e Para saber máis, repositorio de traballos críticos ou monográficos de autoría individual ou colectiva que se consideren de relevancia para o estudo e coñecemento da Literatura Infantil e Xuvenil, así como bibliografías descritas que orienten a investigación sobre este eido e contribúan ao seu avance.
Elos aparece indizada en ERIH+, ESCI, REDIB e MIAR
As linguas de publicación de Elos. Revista de Literatura Infantil e Xuvenil son o galego, o castelán, o inglés e o portugués. O portal dixital desta Revista pódese consultar en galego, castelán e inglés.

logo_esciRedib Widgetlogo

 

Call for papers: “Libros sen idade para persoas de todas as idades”

2021-06-01

Libros de distintos tamaños, formatos, texturas, materiais, estruturas e proxectos gráficos son amplamente publicados no escenario contemporáneo. Estarían eles, polo tanto, dirixidos exclusivamente ao público infantil, como algúns suxiren? Sería a recepción do libro-obxecto -artefacto no cal a materialidade se revela como elemento esencial no acto da lectura- do interese só da infancia?

Aínda que agrade moito e, nalgúns casos, sexa destinado de maneira preferente ao público infantil -recibindo, inclusive, este "rótulo" nas librarías- o libro-obxecto contemporáneo supera as franxas de idade máis baixas. A concatenación de distintas linguaxes na súa composición, así como a relevancia asumida polas súas características materiais na (re)construción de sentidos no acto da lectura, transfórmano nun obxecto con distintas capas de sentido, as cales serán (des)vendadas de acordo co repertorio e competencia lectora, suscitando, así, distintas lecturas a distintos lectores. Súmase a iso o carácter lúdico asumido polo libro-obxecto, elemento capaz de atraer e encantar non só á infancia, senón tamén a mozos e adultos, aproximándose ao universo do libro de artista, por exemplo.

Este tipo de produción constitúe o foco de interese deste número temático da Revista ELOS, co cal se anhela ampliar as reflexións críticas en torno a libros cuxos elementos materiais contribúen para a expansión dos sentidos suscitados polo texto literario, resultando en artefactos marcados pola innovación estética que poden ser do interese dos máis variados públicos.

 

Prazo para o envío dos textos: 15 de setembro de 2021.

 

*É necesario especificar de forma clara e evidente no envío en OJS (comentarios para o editor), que se trata dun artigo para o Call for Papers do número temático da revista.

Nº 8 (2021)

2021-03-07

Aberto o prazo para postular artigos a Elos nº8 (2021).

No 7 (2020)

Publicado: 2020-12-31

Táboa de contidos

Livro-álbum e cinema: um diálogo interartes

  • Ana Margarida Ramos
  • Diana Navas
Publicado 20-10-2020
Páxinas 121-144

Ler os clásicos: Alicia en lingua galega

  • Isabel Mociño González
  • Blanca Roig-Rechou
Publicado 30-12-2020
Páxinas 175-192
Ver todos os números