Elos. Revista de Literatura Infantil e Xuvenil é unha publicación científica de periodicidade anual editada polo Grupo de Investigación LITER21 do Instituto de Ciencias da Educación (ICE)-Universidade de Santiago de Compostela.
Está patrocinada pola Universidade de Santiago de Compostela; a Rede Temática de Investigación “As Literaturas Infantís e Xuvenís do Marco Ibérico e Iberoamericano” (LIXMI); o proxecto “Investigación en Literatura Infantil e Xuvenil”, que se desenvolve no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, dependente da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia; e ELOS-Galicia. Asociación de investigación en Literatura Infantil e Xuvenil.
Creouse co obxectivo de fomentar un espazo de debate e reflexión ao redor da Literatura Infantil e Xuvenil, un foro de análise crítica, de difusión da investigación e de visibilización deste sistema literario.
Para cumprir estes obxectivos, a revista presenta catro seccións: Artigos, con traballos de investigación orixinais sobre Literatura Infantil e Xuvenil, focalizados cara á Historiografía, Teoría literaria, análise de obras literarias, Tradución, Educación literaria e calquera aspecto relacionado; Notas, traballos breves e orixinais, de carácter crítico-divulgativo, que aborden aspectos sinalados na sección “Artigos”; Recensións, comentarios críticos e orixinais sobre monografías, estudos, revistas e calquera outro material de carácter científico que se teña publicado nos dous últimos anos sobre a temática que acolle a Revista; e Para saber máis, repositorio de traballos críticos ou monográficos de autoría individual ou colectiva que se consideren de relevancia para o estudo e coñecemento da Literatura Infantil e Xuvenil, así como bibliografías descritas que orienten a investigación sobre este eido e contribúan ao seu avance.
Elos aparece indizada en ERIH+, ESCI, REDIB e MIAR
As linguas de publicación de Elos. Revista de Literatura Infantil e Xuvenil son o galego, o castelán, o inglés e o portugués. O portal dixital desta Revista pódese consultar en galego, castelán e inglés.

logo_esciRedib Widgetlogo

 

Ampliación do prazo do Call for papers “Libros sen idade para persoas de todas as idades”

2021-09-16

Por petición de varios autores que se puxeron en contacto con nós, ampliamos o prazo de recepción de manuscritos para o Call for Papers “Libros sen idade para persoas de todas as idades” até o venres 15 do próximo mes, outubro.

Recordamos que a revista segue recibindo traballos para o número 8 (2021) até o día 30 do mes vixente, setembro. A partir desta data, os traballos recibidos serán considerados para futuros números.

Graciñas a toda a comunidade polo traballo e o interese na nosa publicación!

ELOS nº8 (2021)

2021-09-07

Segue aberto o prazo de recepción de manuscritos para o número 8 da revista (2021), até o vindeiro 30 de setembro.

A revista Elos aumenta a súa difusión e prestixio: Q2 no ránking Redib 2020

2021-08-16

Elos. Revista de Literatura Infantil e Xuvenil, editada polo grupo de investigación LITER21 (GI-1839. Literatura galega. Literatura Infantil e Xuvenil. Investigacións literarias, artísticas, interculturais e educativas), aumenta a súa difusión e prestixio e sitúase no cuartil Q2 do ránking REDIB 2020.

Máis Novas...

Biografías de Emilia Pardo Bazán para futuros lectores

  • Sandra Mª Peñasco González
Publicado 10-04-2023

O presente artigo ofrece unha análise das recensións e biografías de Emilia Pardo Bazán dirixidas ao público infantil e xuvenil. O percorrido comeza cunha mostra de libros de texto de 4º de ESO e 1º de Bacharelato e pasa a centrarse nas biografías divulgativas, tanto nas individuais como nas breves inseridas dentro de antoloxías de mulleres. Con este traballo preténdese analizar que informacións se ofrecen a este público concreto para que se acerque á súa vida e obra, que obras se mencionan e que imaxes se utilizan para ilustrar a súa persoa. Son 11 os materiais estudados e da comparativa realizada non só se extraen conclusións, senón que tamén se abren portas a novas cuestións ou reflexións, como a constatación da ausencia de materiais sobre esta autora destinados ao público infantil.

Entre o libro físico e a versión audiovisual dos contos: un estudo sobre os soportes utilizados nas aulas de educación infantil

  • Ana Segovia Gordillo
  • Cristina V. Herranz-Llácer
Publicado 17-04-2023

Este estudo pretende coñecer en que tipo de medios o profesorado de Educación Infantil achega a literatura infantil ao seu alumnado. Para iso, preséntanse os resultados dunha investigación cuantitativa descritiva realizada a través dunha enquisa a profesores en activo (n = 111). A partir dos datos recollidos, púidose valorar cales son os soportes máis e menos utilizados. Así, pódese afirmar que o libro físico é o medio favorito do profesorado, mentres que os libros electrónicos son os menos utilizados. Para completar a investigación, correlacionáronse os diferentes soportes co curso e co gusto pola lectura. Os resultados demostraron que existen soportes especialmente vinculados ao primeiro ciclo e outros que se utilizan especialmente no segundo. Por outra banda, o gusto pola lectura non parece ser unha variable da que existan diferenzas estatisticamente significativas.

No 9 (2022)

Libros sen idade para persoas de todas as idades

Editoras colaboradoras: Diana Navas (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) e Ana Margarida Ramos (Universidade de Aveiro)

Publicado: 2022-12-23

Táboa de contidos

A materialidade das ausencias en Lua Cheia

  • Luara Teixeira de Almeida
  • Diana Navas
Publicado 20-12-2022
Páxinas 1-14

Ismália, de Alphonsus de Guimaraens e ilustracións de Odilon Moraes: experiencias lectoras co poema/libro-obxecto

  • Juliana Pádua Silva Medeiros
  • Patrícia Aparecida Beraldo Romano
Publicado 30-11-2022
Páxinas 1-14

O Principezinho en clave pop-up

  • Mar Fernández-Vázquez
Publicado 31-08-2022
Páxinas 1-12
Ver todos os números