https://revistas.usc.gal/index.php/elos/gateway/plugin/AnnouncementFeedGatewayPlugin/atom Elos: Revista de Literatura Infantil e Xuvenil: Novas 2019-03-18T13:04:56+01:00 Open Journal Systems <p><em>Elos. Revista de Literatura Infantil e Xuvenil</em> é unha publicación científica de periodicidade anual editada polo <a href="/gl/investigacion/grupos/liter21/index.jsp">Grupo de Investigación LITER21</a> do Instituto de Ciencias da Educación (ICE)-Universidade de Santiago de Compostela.<br>Está patrocinada pola Universidade de Santiago de Compostela; a <a href="/gl/proxectos/lijmi/index.html">Rede Temática de Investigación “As Literaturas Infantís e Xuvenís do Marco Ibérico e Iberoamericano”</a> (LIXMI); o proxecto <a href="http://www.cirp.es/prx2/lix.html">“Investigación en Literatura Infantil e Xuvenil”</a>, que se desenvolve no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, dependente da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia; e ELOS-Galicia. Asociación de investigación en Literatura Infantil e Xuvenil.<br>Creouse co obxectivo de fomentar un espazo de debate e reflexión ao redor da Literatura Infantil e Xuvenil, un foro de análise crítica, de difusión da investigación e de visibilización deste sistema literario.<br>Para cumprir estes obxectivos, a revista presenta catro seccións: <em>Artigos</em>, con traballos de investigación orixinais sobre Literatura Infantil e Xuvenil, focalizados cara á Historiografía, Teoría literaria, análise de obras literarias, Tradución, Educación literaria e calquera aspecto relacionado; <em>Notas</em>, traballos breves e orixinais, de carácter crítico-divulgativo, que aborden aspectos sinalados na sección “Artigos”; <em>Recensións</em>, comentarios críticos e orixinais sobre monografías, estudos, revistas e calquera outro material de carácter científico que se teña publicado nos dous últimos anos sobre a temática que acolle a Revista; e <em>Para saber máis</em>, repositorio de traballos críticos ou monográficos de autoría individual ou colectiva que se consideren de relevancia para o estudo e coñecemento da Literatura Infantil e Xuvenil, así como bibliografías descritas que orienten a investigación sobre este eido e contribúan ao seu avance.<br><em>Elos </em>aparece indizada en ERIH+, ESCI, <a href="https://www.redib.org/recursos/Serials/Record/oai_revista2041-elos-revista-literatura-infantil-xuvenil">REDIB</a> e MIAR<br>As linguas de publicación de <em>Elos. Revista de Literatura Infantil e Xuvenil </em>son o galego, o castelán, o inglés e o portugués. O portal dixital desta <em>Revista </em>pódese consultar en galego, castelán e inglés.</p> https://revistas.usc.gal/index.php/elos/announcement/view/56 Nº 6 (2019) 2019-03-18T13:04:56+01:00 Elos: Revista de Literatura Infantil e Xuvenil 2019-03-18T13:04:56+01:00