O Boletín Galego de Literatura (BGL) é unha revista literaria semestral editada pola Universidade de Santiago de Compostela dende o ano 1989 e redactada enteiramente en lingua galega. Acolle artigos de crítica e historiografía sobre calquera literatura do mundo e tamén traballos de investigación en Teoría da Literatura, Crítica Literaria, Poética, Retórica, Hermenéutica, Semiótica, etc., é dicir, todo o amplo campo do coñecemento de tan longa tradición como o desenvolvido ao redor do feito literario nun senso amplo.
O BGL aparece indexado en CIRBICR (CSIC), ISOC (CSIC), ULRICH’S PLUS, LATINDEX, MYRIADE, ERIH PLUS, REDIB, REBIUN e DIALNET.
O portal dixital do BGL aparece en galego, español e inglés; as linguas de publicación son galego, castelán, portugués, catalán, francés, italiano, inglés ou alemán, aínda que todos os textos, excepto os portugueses ou os que teñan por destino a sección “Documentos”, aparecerán en galego.

Al aire de tu vuelo (1941, 1981), un libro manipulado por Celso Emilio Ferreiro

  • Xosé Manuel Dasilva Fernández
Publicado 26-11-2020

Este artigo ten como obxectivo analizar as abundantes diferenzas entre as dúas edicións -unha de 1941 e outra de 1981- de Al aire de tu vuelo, primeiro libro publicado por Celso Emilio Ferreiro aínda despois da Guerra Civil. Sorprendentemente, nunca se reparou ata agora en tales diferenzas, a pesar de que son abondo evidentes e de considerable importancia. En efecto, advírtese por un lado que o número de poemas que forman parte das dúas edicións de Al aire de tu vuelo é distinto, debido a que se retirou unha cantidade significativa na segunda, dada a coñecer tras o falecemento do autor, se ben contou coa participación deste na súa preparación. Por outro lado, compróbase que as versións das composicións que permaneceron na obra ofrecen notables diverxencias en moitos casos.

No 56 (2020)

1º semestre

Publicado: 2020-07-01

Táboa de contidos

Ver todos os números