Contido principal do artigo

Gisella Costas
Universidade de Santiago de Compostela
España
https://orcid.org/0000-0002-9005-9289
No 58 (2021): 1º semestre, Notas, páxinas 5-22
DOI https://doi.org/10.15304/bgl.58.7291
Recibido: 30-11-2020 Aceptado: 06-05-2021 Publicado: 29-06-2021
Copyright Como citar

Resumo

Camuflaxe, publicado e recoñecido en 2017 co Premio da Crítica Española, é un dos últimos libros de poemas escrito pola autora galega Lupe Gómez. Nas súas páxinas, que abordan temas tan íntimos como a infancia, a casa familiar ou os lazos materno-filiais, está latente o compromiso dunha conciencia literaria que busca representar os custos da perda e da destrución tanto da terra como dos modos de vida vencellados ao rural galego. Con este propósito, a autora artella un poemario no que se cruzan os afectos e a memoria, tanto colectiva como privada, no espazo da perifieria galega, elementos que serán analizados a fin de comprender a maneira na que se relacionan e constrúen o ambiente que envolve os poemas. En definitiva, Lupe Gómez sérvese da palabra poética como lugar de memoria para denunciar unha realidade marcada pola inxustiza social dando lugar, deste xeito, a un discurso poético de resistencia.

Citado por

Detalles do artigo

Citas

Bachelard, G. [1957] (2000). La poética del espacio. Fondo de Cultura Económica de Argentina.

Berkeley, G. (2005). A treatise concerning the principles of human knowledge. En G. Berkeley, The works of George Berkeley, vol. 1 (pp. 69-147). Elibron

Classics.

Casas, A. (2013). Glosario para lupenautas. En B. Baltrusch (Ed.), Lupe Gómez: libre e estranxeira. Estudos e traducións (pp. 159-179). Frank & Timme.

Casey, E. S. [1987] (2000). Remembering. A Phenomenological Study. Indiana University Press.

Gaard, G. e Murphy, P. (1998). Ecofeminist Literary Criticism: Theory, Interpretation, Pedagogy. University of Illinois Press.

Gibson, J.J. [1979] (1986). The ecological approach to visual perception. Hillsdale.

Gramsci, A. [1975] (1981-2000). Cuadernos de la cárcel, 6 vols. ERA e Universidad de Puebla.

Gómez, L. (2005). O útero dos cabalos. Espiral Maior.

Gómez, L. (2017). Camuflaxe. Chan da Pólvora.

Hall, E. T. [1966] (1993). La dimensión oculta. Siglo Veintiuno.

Heft, H. e Nazar, J. L. (2000). Evaluating Environmental Scenes Using Dynamic versus Static Displays. Environment and Behavior, 32, 301–322.

Howes, D. (2005). The empire of the senses: the sensual culture reader. Bergs Publishers.

Labrador Méndez, G. (2016). Las Églogas de la Acumulación Originaria. Paisajización, desposesión y memoria demo-poética desde Cantares Gallegos (1863) de Rosalía de Castro. En K. Soriano Salkjelsvik e F. Martínez Pinzón (Ed.), Revisitar el costumbrismo. Cosmopolitismo, pedagogías y modernización en Iberoamérica. Peter Lang.

Lefebvre, H. [1974] (2013). La producción del espacio. Capitán Swing.

López, M. (2008). Paisaxe e nación: a creación discursiva do territorio. Galaxia.

López, M. (2012). Memoria, ecoloxía e identidade na Galiza. En G. Sanmartín Rei (Ed.), Lingua e ecoloxía: VIII Xornadas sobre Lingua e usos (pp. 51-64). Universidade da Coruña.

Massumi, B. (2002). Parables for the Virtual: Movement, Affect, Sensation. Duke University Press.

Nogueira, M. X. (2011). Identidade nación e compromiso na poesía galega do novo século. En M. X. Lama e M. X. Nogueira (Cords.), Poesía galega. Perspectivas críticas e comparadas. Boletín Galego de Literatura, 45, 107-120. https://cutt.ly/jhk2xsT

Nora, P. (1992). Les Lieux de Mémoire: La République, La Nation, Les France, 3 vols. Gallimard.

Pato, C. (2000). m-talá. Edicións Xerais de Galicia.

Rábade Villar, M. d. C. (2010). The concept of resistance in contemporary Galician culture: towards a poetic ecology. Cosmos and history: The Journal of Natural and Social Philosophy, 6 (2), 82-92. https://cutt.ly/Ihk2fdZ

Rábade Villar, M. d. C. (2019). De afectos y desafectos. La representación del mundo rural en la poesía gallega contemporánea. En R. Spiller, A. Calderón Puerta e K. Moszcyzinska Dürst (Eds.), Extremas. Figuras de la felicidad y la furia en la producción cultural ibérica y latinoamericana del siglo XXI. Peter Lang.

Rosenwein, B. H. (2006). Emotional Communities in the Early Middle Ages. Cornell University Press.

Simonsen, K. (2005). Bodies, Sensations, Space and Time: The Contribution from Henri Lefebvre. Geografiska Annaler. Series B, Human Geography, 87 (1), 1-14.

Spinoza, B. [1677] (2001). Ethics. Wordsworth Editions.

Tuan, Y-F. (1997). Space and Place: The perspective of Experience. University of Minnesota Press.

Von Hartenthal, M. e Mitsuko Ono, M. (2011). O espaço percibido: em busca de uma definição conceitual. Arquitecturarevista, 7 (1), 2-8.

VVAA. Diccionario de la Real Academia Española. [en liña]. https://dle.rae.es/

Williams, R. (1977). Marxism and Literature. Oxford University Press.

Williams, R. (2001). El campo y la ciudad. Paidós.