Boletín Galego de Literatura https://revistas.usc.gal/index.php/bgl <p>O <em>Boletín Galego de Literatura</em> (<em>BGL</em>) é unha revista literaria semestral editada pola Universidade de Santiago de Compostela dende o ano 1989 e redactada enteiramente en lingua galega. Acolle artigos de crítica e historiografía sobre calquera literatura do mundo e tamén traballos de investigación en Teoría da Literatura, Crítica Literaria, Poética, Retórica, Hermenéutica, Semiótica, etc., é dicir, todo o amplo campo do coñecemento de tan longa tradición como o desenvolvido ao redor do feito literario nun senso amplo.<br><em>O BGL </em>aparece indexado en&nbsp;CIRBICR (CSIC), ISOC (CSIC), ULRICH’S PLUS, LATINDEX, MYRIADE, ERIH PLUS, <a href="https://www.redib.org/recursos/Record/oai_revista1598-boletin-galego-literatura">REDIB</a>, REBIUN e DIALNET.<br>O portal dixital do <em>BGL </em>aparece en galego, español e inglés; as linguas de publicación son galego, castelán, portugués, catalán, francés, italiano, inglés ou alemán, aínda que todos os textos, excepto os portugueses ou os que teñan por destino a sección “Documentos”, aparecerán en galego.</p> gl-ES <div><p>Ao publicar en <em>BGL</em>, o autor cede todos os dereitos de explotación do seu artigo á Universidade de Santiago de Compostela, que, coas condicións e limitacións dispostas pola lexislación en materia de propiedade intelectual, é a titular do <em>copyright</em>.</p></div>Salvo indicación contraria, todos os contidos distribúense baixo unha licenza internacional Creative Commons BY-NC-ND 4.0. Calquera forma de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación desta obra non incluída na licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0 só pode ser realizada coa autorización expresa dos titulares, salvo excepción prevista pola lei. Pode acceder Vde. ao texto completo da licenza nesta ligazón: <a class="x_moz-txt-link-freetext" href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl" target="_blank">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl</a> bgl@usc.es (Boletín Galego de Literatura) sepinter@usc.es (USC. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico) Wed, 01 Jul 2020 11:01:30 +0200 OJS 3.1.2.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 O traxe rexional na obra narrativa de Emilia Pardo Bazán https://revistas.usc.gal/index.php/bgl/article/view/6475 <p>A cultura rural, particularmente a indumentaria, é un elemento narrativo imprescindíbel na obra literaria de Emilia Pardo Bazán. O traxe rexional galego é obxecto de interese antropolóxico por parte da autora (fundadora da Sociedad del Folk-Lore Gallego en 1883 e promotora do cuestionario do folclore galego de 1885), inclinación que a leva a realizar exhaustivas descricións deste tipo de indumentaria tradicional en obras como <em>La gallega</em>, en contos como <em>Eterna Lei</em> e mesmo na súa novelística máis urbana, representada por <em>La Quimera</em>. O seu gusto polo traxe rexional responde a unha dobre finalidade, ofrecer unha visión antropolóxica da vestimenta popular en Galicia e caracterizar tanto os grupos sociais do rural como algúns personaxes inesquecíbeis como Minia en <em>Un destripador de antaño</em> ou Maripepiña en <em>Bucólica</em>.</p> Blanca Paula Rodríguez Garabatos Copyright (c) 2020 https://revistas.usc.gal/index.php/bgl/article/view/6475 Tue, 30 Jun 2020 00:00:00 +0200 A incidencia de reescrituras fílmicas na relación de nomeados e premiados dos principais galardóns internacionais a longametraxes animadas https://revistas.usc.gal/index.php/bgl/article/view/6776 <p>O presente artigo pretende dar conta da presenza de reescrituras fílmicas de obras literarias realizadas mediante técnicas de animación cuxa calidade as fixo merecedoras de ser nomeadas e/ou premiadas con algúns dos galardóns cinematográficos a nivel mundial máis importantes que contan cunha categoría específica para estas producións, en concreto os Óscar, Annie, Globos de Ouro e BAFTA. Ademais, tamén se analizará brevemente a influencia que ten a creación do hipertexto fílmico para a difusión do correspondente hipotexto.</p> Rocío G-Pedreira Copyright (c) 2020 https://revistas.usc.gal/index.php/bgl/article/view/6776 Tue, 30 Jun 2020 23:30:19 +0200 A Revolução dos Cravos e a Literatura para a Infância e a Juventude https://revistas.usc.gal/index.php/bgl/article/view/6266 <p>O 25 de Abril de 1974 é uma data marcante da história do Portugal do século XX, tendo constituído ponto de partida para numerosas obras musicais, literárias, teatrais, plásticas, cinematográficas e televisivas. A resistência contra a ditadura de quarenta e oito anos de Salazar e Marcello Caetano, a par do início da construção do Portugal democrático têm sido também tematizados em diversos livros para a infância e a juventude. Escritores de referência como Manuel António Pina, António Torrado, Luísa Ducla Soares ou Álvaro Magalhães, e ilustradores como João Abel Manta, Manuela Bacelar, António Modesto, Alex Gozblau, Evelina Oliveira e outros, não ficaram indiferentes a este marco histórico, e têm assim concorrido, através das suas obras, para a construção de uma memória, muito necessária às novas gerações, educadas já em democracia. É uma panorâmica crítica atualizada dessa produção o que neste artigo é proposto.</p> José António Gomes Copyright (c) 2020 https://revistas.usc.gal/index.php/bgl/article/view/6266 Tue, 30 Jun 2020 23:30:52 +0200 Adiós, María: recepción e fortuna crítica en Grial na década dos 70 https://revistas.usc.gal/index.php/bgl/article/view/6393 <p>A novela <em>Adiós, María</em>, da autoría de Xohana Torres e publicada en 1971, foi a gañadora do Premio Galicia de 1970 convocado polo Centro Gallego de Buenos Aires, considerado como un dos galardóns literarios máis prestixiosos na época. Aínda así, a primeira e única novela de Xohana Torres non conseguiu naquela altura a suficiente atención por parte da crítica. As escasas e puntuais achegas que foron aparecendo de maneira espallada resultaron insuficientes e superficiais, evidenciando así a relativa falta de interese pola novela no momento da súa aparición. Tendo en conta isto, na primeira parte deste estudo achégase un breve estudo do contexto e da relevancia que supuxo a convocatoria do Premio Galicia para Xohana Torres, para logo ofrecer unha análise da controversia suscitada pola concesión deste premio á escritora. Na segunda parte, ofrécese unha revisión dos comentarios suscitados sobre a novela publicados na revista <em>Grial</em> entre 1970 e 1980.</p> Laura Caamaño Pérez Copyright (c) 2020 https://revistas.usc.gal/index.php/bgl/article/view/6393 Tue, 30 Jun 2020 23:32:51 +0200 Fixando os marcos: Carvalho Calero e o criterio filolóxico https://revistas.usc.gal/index.php/bgl/article/view/6783 <p>Na presente nota realízase unha análise do papel de Ricardo Carvalho Calero (Ferrol, 1910-Santiago de Compostela, 1990) na fixación do criterio filolóxico que rexería para a literatura galega de posguerra a través da súa obra de creación literaria.</p> Mario Regueira Copyright (c) 2020 https://revistas.usc.gal/index.php/bgl/article/view/6783 Tue, 30 Jun 2020 23:33:41 +0200 Claudio Rodríguez Fer. Valente infinito: libertad creativa y conexiones interculturales https://revistas.usc.gal/index.php/bgl/article/view/6283 Arantxa Fuentes Ríos Copyright (c) 2020 https://revistas.usc.gal/index.php/bgl/article/view/6283 Tue, 30 Jun 2020 23:34:23 +0200 Elos. Revista de Literatura Infantil e Xuvenil, nº 5 https://revistas.usc.gal/index.php/bgl/article/view/6526 Carmen Ferreira Boo Copyright (c) 2020 https://revistas.usc.gal/index.php/bgl/article/view/6526 Tue, 30 Jun 2020 23:34:57 +0200 Roberto Vidal Bolaño. Unha poética teatral xenuinamente galega https://revistas.usc.gal/index.php/bgl/article/view/6547 Laura Caamaño Pérez Copyright (c) 2020 https://revistas.usc.gal/index.php/bgl/article/view/6547 Tue, 30 Jun 2020 23:35:23 +0200