Conforme o Regulamento UE 2016/679, os datos recabados serán tratados pola Universidade de Santiago de Compostela (USC) no tratamento “Xestión do Servizo de Publicacións e Intercambio Científico” coa finalidade de “xestión dos autores e/ou xestores e usuarios das obras monográficas e revistas editadas polo  Servizo de Publicacións e Intercambio Científico”.

O responsable de dito tratamento é a Vicerreitoría de Comunicación, Cultura e Servizos, os seus datos de contacto son Colexio de San Xerome, Praza do Obradoiro, s/n, 15782- Santiago de Compostela, mail: vr.comunicacion@usc.es, teléfono 881 811 011.

O Delegado de Protección de Datos é José Julio Fernández Rodríguez, dpd@usc.es

A base de xustificación deste tratamento é o consentimento expresado polas persoas interesadas.

As persoas interesadas poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamento, oposición e portabilidade a través da Sede Electrónica da USC https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/55/ver.htm

Tamén poden dirixirse á Axencia Española de Protección de Datos para realizar a reclamación que consideren oportuna.

No caso de non facilitar o consentimento, os datos non será tratados, pero non se lle poderá ofertar o servizo.

Os datos serán conservados durante o período no que se realice a finalidade para a que foron recollidos, ou o tempo necesario para cumprir coas obrigas legais. Cumprida a finalidade, os datos bloquearanse hasta que transcorran os prazos de prescrición aplicables.

A política de privacidade e protección de datos da USC pódese consultar en

http://www.usc.es/es/normativa/protecciondatos/Politica-privacidade.html