Contido principal do artigo

Kenya Pineda
Universidade de Santiago de Compostela
España
No 52 (2018): 1º semestre, Notas
DOI https://doi.org/10.15304/bgl.52.5020
Recibido: 22-03-2018 Aceptado: 25-06-2018 Publicado: 30-06-2018
Copyright Como citar

Resumo

O Diario de Anne Frank é un dos libros máis coñecidos sobre o Holocausto. Foi traducido a máis de 70 idiomas nas últimas décadas, ademais de inspirar outras manifestacións artísticas como obras de teatro, películas, musicais e cómics. Neste traballo farase unha revisión da súa recente adaptación ao cómic desde a súa condición de hipertexto, feita por Ari Folman e David Polonsky. Resaltarase a súa calidade discursiva para evidenciar as conexións que o cómic pode establecer entre o lector e o texto artístico literario pois, como noutras lecturas, esixen do lector actitude crítica, unha determinada agudeza visual para o escrutinio da páxina, coñecemento, bagaxe cultural para identificar o hipotexto e interese polas novas reescrituras creativas que transforman o acto de ler/ver.

Citado por

Detalles do artigo

Citas

Barthes, Roland. 1973. “Texte (théorie du)”. En Encyclopaedia Universalis, tomo XV, Paris: Encyclopaedia Universalis, pp. 1013-1017.

Barthes, Roland. 1980. S/Z. Madrid: Siglo XXI.

Bassets, Marc. 14 setembro 2017. “El diario dibujado de Anne Frank”, en El País, https://elpais.com/cultura/2017/09/14/actualidad/1505398331_574560.html [Consulta 15/01/2018].
De Amo Sánchez-Fortún, José Manuel. 2012. “La novela gráfica como hipertexto: facetas formativas de textos multimodales”. En Leer hipertextos. Del marco hipertextual a la formación del lector literario (coord. Antonio Mendoza Fillola), Barcelona: Editorial Octaedro, pp 100-120.
Dondis, Donis A. 2003. La sintaxis de la imagen. México: Ed GG.

Eco, Umberto. 1987. Lector in fabula. Barcelona: Lumen.

Frank, Anne; Folman, Ari e Polonsky, David. 2017. El diario de Anne Frank. Barcelona: Penguin Random House/Debolsillo.

Frank, Anne. 2008. Diario. Madrid: Debolsillo.

Gil González, Antonio J. 2012. +Narrativa(s). Intermediaciones novela, cine, cómic y videojuego en el ámbito hispánico. Salamanca: Ed. Universidad de Salamanca.

Hutcheon, Lindo (con Siobha O’Flynn). 2013. A Theory Of Adaptation. NY/Canada: Routledge.

Muro Munilla, Miguel Ángel. 2004. Análisis e interpretación del cómic: ensayo de metodología semiótica. Logroño: Editorial Universidad de la Rioja

Pérez Bowie, José Antonio (ed.). 2010. Reescrituras fílmicas: nuevos territorios de la adaptación. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca