Vol 8 (2016)

Publicado: 2016-07-29

Táboa de contidos

Unha lingua de signos galega?

  • Cristina González Abelaira
Publicado 26-04-2016
Páxinas 89-106

Castelanismos e galeguismos. A súa relación co estándar

  • Ana María Iglesias Álvarez
Publicado 04-06-2016
Páxinas 107-125

A microtoponimia de Sálvora

  • Carlos Lixó Gómez
Publicado 26-04-2016
Páxinas 127-145

Bibliografía 2014

  • Francisco Dubert García
  • Florentina Xoubanova Montero
Publicado 29-07-2016
Páxinas 249-263