Contido principal do artigo

Rocío G-Pedreira
CIEC, Instituto de Educação- Universidade do Minho/ Instituto de Ciencias da Educación- Universidade de Santiago de Compostela
España
http://orcid.org/0000-0002-5102-5078
Biografía
No 58 (2021): 1º semestre, Notas, páxinas 29-42
DOI https://doi.org/10.15304/bgl.58.7683
Recibido: 02-05-2021 Aceptado: 31-05-2021 Publicado: 29-06-2021
Copyright Como citar

Resumo

El gran hotel Wes Anderson (2018) é un libro-informativo da autoría da ilustradora galega Nuria Díaz que experimenta coa materialidade a partir da creación de espazos figurados que xogan co rol do lector como hóspede dun hotel, cuxas estancias pode ir recorrendo páxina a páxina. A través delas coñecerá a vida e obra do cineasta Wes Anderson, así como os trazos máis característicos do seu labor profesional, mediante informacións explicadas con claridade e moi coidadas a nivel estético, dándolle especial protagonismo ao compoñente visual. O obxectivo deste traballo é analizar a maneira na que toma forma a proposta a través da análise textual e compositiva do libro, prestándolle especial atención á súa natureza en canto libro-obxecto e á función dos paratextos, para rematar reflexionando sobre como a súa forma e contido o achegan ou distancian do público infantil, xuvenil ou adulto.

Citado por

Detalles do artigo

Citas

Carter, B. (2001) Libros de información: del placer de saber al placer de leer. Banco del Libro de Caracas.

Díaz, N. (2019). El Gran Hotel Wes Anderson. Lunwerg.

Equipo GLIFO (s.d.). Dicionario de Termos Literarios (DiTerLi). Santiago de Compostela: Xunta de Galicia e Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. http://bernal.cirp.gal/ords/f?p=106:50

Garralón, A. (2013). Leer y Saber, los libros informativos para niños. Tarambana.

Lugo Rodríguez, N. (13-14 de maio de 2010). Fanart y fanfiction, una estrategia de aprendizaje para los nativos digitales y sus profesores [Comunicación]. Congreso Euro-Iberoamericano de Alfabetización Mediática y Culturas Digitales, Sevilla. https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/56148

Mangarelli, M. (2020). Biografías para niños: Estrategias narrativas y pictóricas. Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil, 296, 34-45.

Mociño González, I. (2019). Libro-Obxecto e Xénero: Estudos ao redor do libro infantil como artefacto. Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo. http://www.investigo.biblioteca.uvigo.es/xmlui/handle/11093/1631

Ramos, A. M. (2017). Aproximações ao livro-objeto: das potencialidades criativas às propostas de leitura. Tropelias & Companhia.

Ramos, A-M. y Navas, D. (2015). Narrativas juvenis: o fenómeno crossover nas literaturas portuguesa e brasileira. Elos. Revista de Literatura Infantil e Xuvenil, 2, 233-256. http://dx.doi.org/10.15304/elos.2.2745

Rosenblatt, L. (2002) La literatura como exploración. Fondo de Cultura Económica de México.

Sampériz, M., Tabernero, R., Colón, M. J., e Manrique, N. (2021). El libro de no ficción para prelectores. Análisis de las claves de construcción del discurso. Cuadernos Del Centro De Estudios De Diseño Y Comunicación, 124, 73-90. https://doi.org/10.18682/cdc.vi124.4418

Shavit, Z. (1986). Poetics of Children's Literature. The University of Georgia Press.

Silva, S. R. da (2020). Clássicos da Literatura infantojuvenil em forma(to) de livro-objeto. UMinho Editora.

Silva, S. R. da (2020). Livros que são casas ou quando ler também é brincar. En C. Sousa Pereira (Org.), Literatura infantojuvenil: Livro-Objeto e patrimóni(os) (pp. 181-195). Tropelias&Companhia.

Sousa Pereira, C. (2020). Literatura infantojuvenil: Livro-Objeto e patrimóni(os). Tropelias & Companhia.

Tabernero Sala, R. (2017). O leitor no espaço do livro infantil. Para uma poética da leitura a partir da materialidade. En A. M. Ramos (Org.), Aproximações ao livro-objeto: Das potencialidades creativas às propostas de leitura (pp. 181-199). Tropelias&Companhia.

Tabernero Sala, R. (2019). El objeto libro en el universo infantil: la materialidad en la construcción del discurso. Prensas de la Universidad de Zaragoza.

Artigos máis lidos do mesmo autor/a(s)