Contido principal do artigo

Rocío G-Pedreira
CIEC, Instituto de Educação- Universidade do Minho/ Instituto de Ciencias da Educación- Universidade de Santiago de Compostela
España
http://orcid.org/0000-0002-5102-5078
Biografía
No 56 (2020): 1º semestre, Estudos, páxinas 23-40
DOI https://doi.org/10.15304/bgl.56.6776
Recibido: 23-04-2020 Aceptado: 04-06-2020 Publicado: 30-06-2020
Copyright Como citar

Resumo

O presente artigo pretende dar conta da presenza de reescrituras fílmicas de obras literarias realizadas mediante técnicas de animación cuxa calidade as fixo merecedoras de ser nomeadas e/ou premiadas con algúns dos galardóns cinematográficos a nivel mundial máis importantes que contan cunha categoría específica para estas producións, en concreto os Óscar, Annie, Globos de Ouro e BAFTA. Ademais, tamén se analizará brevemente a influencia que ten a creación do hipertexto fílmico para a difusión do correspondente hipotexto.

Citado por

Detalles do artigo

Citas

Deuchert, E., Adjamah, K. e Pauly K. (2005): For Oscar glory or Oscar money?. Journal of Cultural Economics, 29, 159-176. https://doi.org/10.1007/s10824-005-3338-6

Equipo GLIFO (s.f.). Dicionario de Termos Literarios (DiTerLi). Santiago de Compostela: Xunta de Galicia e Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. http://bernal.cirp.gal/ords/f?p=106:50::::::.

Genette, G. (1987). Seuils. Paris: Editions du Seuil.

Pilling, J. (2013). “La animación se hace mayor”. En Cueto, R. (ed.), Animatopia. Los nuevos caminos del cine de animación (pp. 59-86). San Sebastián: Donostia Zinemaldia.

Poveda Criado, M. A. (2015). Fuentes de financiación de la industria audiovisual española. Opción, 31 (2), 877-886. https://www.redalyc.org/exportarcita.oa?id=31045568048.

Sánchez Noriega, J. L. (2000). De la literatura al cine. Teoría y análisis de la adaptación. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.

Tarrío Varela, A. (2013). Os premios literarios. En Roig Rechou, B.A., Soto López, I. e Neira Rodríguez, M. (coord.), Premios literarios e da ilustración na LIX (pp. 15-34). Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Artigos máis lidos do mesmo autor/a(s)