Contido principal do artigo

Rocío G-Pedreira
CIEC, Instituto de Educação- Universidade do Minho/ Instituto de Ciencias da Educación- Universidade de Santiago de Compostela
España
http://orcid.org/0000-0002-5102-5078
Biografía
No 54 (2019): 1º semestre, Notas
DOI https://doi.org/10.15304/bgl.54.5942
Recibido: 31-03-2019 Aceptado: 10-06-2019 Publicado: 27-06-2019
Copyright Como citar

Resumo

A influencia recíproca dos sistemas literarios infantil e xuvenil e da literatura para adultos é unha constante dende as primeiras obras ‘gañadas’ que iniciaron o proceso de constitución da Literatura Infantil e Xuvenil. O presente artigo dá conta da evolución desa relación a través da análise da construción fantástica da novela para público adulto Every Heart A Doorway [traducida ao español como Cada corazón, un umbral], escrita por Seanan McGuire e publicada orixinalmente no 2016, gañadora dos Premios Hugo, Locus e Nébula 2017, algúns dos galardóns máis importantes da literatura fantástica. O foco de atención situarase en como se crea unha narrativa fantástica complicada de tipificar que se constrúe a través da intertextualidade coa fórmula fantástica máis utilizada no sistema literario Infantil e Xuvenil, na cal a crianza protagonista viaxa dende o mundo primario (realista) ao mundo secundario (fantástico), do cal regresa tras dunha experiencia enriquecedora e complicada que lle fai ollar o mundo con outros ollos.

Citado por

Detalles do artigo

Citas

Barthes, Roland. 1973. Le plaisir du texte. París: Editions Du Seuil.

Camacho Guizado, Eduardo. 2003. “Acerca de los géneros de lo fantástico, lo maravilloso y la mitoficción”, en Literatura: teoría, historia, crítica, nº 5, pp. 61-78. DOI http://dx.doi.org/10.15446/lthc

Colomer, Teresa. 2010. Introducción a la literatura infantil y juvenil actual. Madrid: Síntesis.

Equipo Glifo. 1998. Dicionario de termos literarios. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. http://www.cirp.gal/pls/bal2/f?p=106:2:4533450474228408427::NO:2:P2_TERMO:intertextualidade [Consulta 25/02/2019]

Gates, Pamela S., Steffel Susan B. e Molson, Francis J. 2003. Fantasy Literature for Children and Young Adults. United States of America: Scarecrow Press.

Genette, Gérard. 1982. Palimpsestes. La Littérature au second degré. París: Editions Du Seuil.

González Salvador, Ana. 1984. “De lo fantástico y de la literatura fantástica”, en Anuario de Estudios Filológicos, v. 7, pp. 208-226.

Held, Jacqueline. 1985. Los niños y la literatura fantástica, función y poder de lo imaginario. Barcelona: Paidos.

Jackson, Rosemary. 1986. Fantasy: literatura y subversión. Buenos Aires: Catálogos Editora.

Kristeva, Julia. 1969. Semeiotiké. Recherches pour une sémanalyse, París: Editions Du Seuil.

Kristeva, Julia. 1986. “Word, dialog and novel”, en The Kristeva Reader (ed. Toril Moi). New York: Columbia University Press, pp. 34-61.

Levy, Michael e Mendlesohn, Farah. 2016. Children’s Fantasy Literature. An introduction. United Kingdom: Cambridge University Press.

McGuire, Seanan. 2018. Ahí abajo, entre raíces y huesos. Madrid: Alianza Editorial, colección Runas.

McGuire, Seanan. 2018. Cada corazón, un umbral. Madrid: Alianza Editorial, colección Runas.

Mendlesohn, Farah. 2008. Rhetorics of fantasy. United States of America: Wesleyan University Press.

Nikolajeva, Maria. 1988. The Magic Code: the use of magical patterns in fantasy for children. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.

Nikolajeva, Maria. 2012. “The development of children’s fantasy”, en The Cambridge Companion to Fantasy Literature (eds. Edward James e Farah Mendlesohn). United Kingdom: Cambridge University Press, pp. 50-61.

Riffaterre, Michael. 1979. La Production du texte. París: Editions Du Seuil.

Roas, David (comp.). 2001. Teorías de lo fantástico. Madrid: Arco/Libros S.L.

Segre, Cesare. 1982. “Intertestuale-Interdiscorsivo. Appunti per una fenomenologia delle fonti”, en La parola ritrovata. Fonti e analisi letteraria (eds. Costanzo di Girolamo e Ivano Paccagnella) Palermo: Sellerio, pp. 15-28.

Todorov, Tzvetan. 1994. Introducción a la literatura fantástica. México: Ediciones Coyoacán.

Artigos máis lidos do mesmo autor/a(s)