Contido principal do artigo

Mª Raquel Vázquez Ramil
Departamento de Ciencias Experimentales, Sociales y de la Matemática, Facultad de Educación de Soria (Universidad de Valladolid)
España
https://orcid.org/0000-0001-8686-8289
Biografía
Ángel Serafín Porto Ucha
Universidade de Santiago de Compostela
España
https://orcid.org/0000-0001-6242-830X
Biografía
No 32 (2022): Dialogando sobre as 24 propostas do MEFP para a mellora da profesión docente, Documentación
DOI https://doi.org/10.15304/ie.32.8615
Recibido: 11-08-2022 Aceptado: 14-11-2022 Publicado: 09-12-2022
Copyright Como citar Artigos máis lidos do mesmo autor/a(s) Citado por

Resumo

Reseña do libro Ensayos mínimos sobre la universidad deseada, do profesor José María Hernández Díaz, no que se recollen artigos publicados por él ao longo de mais de dez anos sobre a evolución e desenvolvemento da universidade española. É orixinal posto que os artigos se agrupan en bloques temáticos coherentes e ben organizados que invitan á reflexión.