Contido principal do artigo

Raquel Vázquez Ramil
Departamento de Ciencias Experimentales, Sociales y de la Matemática, Facultad de Educación de Soria (Universidad de Valladolid)
España
https://orcid.org/0000-0001-8686-8289
Biografía
Ángel Serafín Porto Ucha
Universidade de Santiago de Compostela
España
Biografía
No 28 (2018): No centenario do Instituto-Escuela: pasado, presente e futuro dos centros integrados de ensino primario e secundario, Traballos por invitación, páxinas 19-42
DOI https://doi.org/10.15304/ie.28.5481
Recibido: 23-09-2018 Aceptado: 09-10-2018 Publicado: 15-11-2018
Copyright Como citar

Resumo

En 1876 creábase en Madrid a Institución Libre de Enseñanza(ILE). Pero a ILE non foi soamente unha experiencia educativa creada en Madrid, que mantivo viva a súa actividade renovadora e innovadora durante 60 anos (1876-1936). Foron tamén Institución outros centros que puxeron en práctica as ideas pedagóxicas de Francisco Giner de los Ríos e dos seus máis inmediatos colaboradores.

O obxectivo do presente traballo é diferenciar e analizar sucintamente algunhas das realizacións educativas creadas por influencia da ILE, entre elas e en especial o Instituto-Escola, do que este ano se celebra o centenario da súa creación (1918). Hai igualmente no presente traballo un esforzo de análise da vinculación de Galicia con eses proxectos renovadores.

A nivel documental, a fonte primaria principal foi o Fondo Giner de los Ríos, depositado  na Real Academia da Historia, o Boletín de la Institución Libre de Enseñanza (BILE), as Memorias da Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) e documentación dos Arquivos da Residencia de Estudiantes e da Residencia de Señoritas, entre outras fontes primarias (AHUS, Fundación Penzol, Misión  Biolóxica, etc.) e secundarias produto das nosas esculcas de investigación sobre esta temática.

 

Citado por

Detalles do artigo

Artigos máis lidos do mesmo autor/a(s)
1 2 > >>