Contido principal do artigo

Antón Costa Rico
Universidade de Santiago de Compostela
España
Biografía
No 24 (2014): Temas: "Mediación escolar" e "A escola rural", Tema: a escola rural
DOI https://doi.org/10.15304/ie.24.2154
Recibido: 01-10-2014 Aceptado: 12-11-2014 Publicado: 02-12-2014
Copyright Como citar

Resumo

As escolas nas contornas rurais en Galicia teñen un presente complexo e un difícil, aínda que posible, horizonte. Na procura de comprender e interpretar esta realidade o autor realiza unha viaxe xenealóxica e histórica sobre a presenza escolar nos contornos rurais de Galicia, partindo das décadas finais do século XIX, a través do tempo de certa alborada dos pasados anos vinte-trinta e do posterior franquismo, achegándose ao presente, que sitúa entre o colapso e a renovación, que significa dignificación das contornas humanas e das escolas rurais, a condición de acometer o conxunto de iniciativas políticas, económicas e culturais que aquí se indican.

http://dx.doi.org/10.15304/ie.24.2154

Citado por

Detalles do artigo