Contido principal do artigo

Antón Costa Rico
Universidade de Santiago de Compostela
España
https://orcid.org/0000-0001-5260-7435
Biografía
No 26 (2016): Xénero e educación: a educación das mulleres, o longo camiño cara á igualdade, Artigos
DOI https://doi.org/10.15304/ie.26.3678
Recibido: 17-10-2016 Aceptado: 24-11-2016 Publicado: 07-12-2016
Copyright Como citar

Resumo

Ao longo do século XIX e ata 1936 en Iberoamérica exerceron como docentes varias decenas de profesores galegos. No presente caso, sen embargo, queremos referirnos a un fillo de pai e de nai galega, pero el xa nacido na Argentina, o profesor Luís F. Iglesias, destacado  e recoñecido pedagogo, mestre de escola rural inicialmente, impulsor da Escola Nova, didacta, creador de material didáctico, formador de profesores en diversos lugares da xeografía americana, relacionado con outros destacados educadores latinoamericanos, e con Galicia sempre no corazón, como aquí se pon de manifesto.

Citado por

Detalles do artigo