Contido principal do artigo

Emanuel Verdade da Madalena
Universidade de Aveiro
Portugal
http://orcid.org/0000-0001-9322-7076
Biografía
No 4 (2017), Artigos
DOI https://doi.org/10.15304/elos.4.4270
Recibido: 11-09-2017 Aceptado: 15-11-2017 Publicado: 11-12-2017
Copyright Como citar

Resumo

Este artigo esboza unha perspectiva da presenza de temáticas transxénero na literatura infantil publicada en varios países e linguas, e busca, necesariamente de forma non exhaustiva, identificar, contextualizar e analizar un conxunto representativo de libros para a primeira infancia que inclúen explicitamente o tema da transxeneridade, ou que o traballan implicitamente a partir dun dos principais outputs da identidade de xénero – a vestimenta –, naqueles chamados “os libros dos vestidos”. Despois das primeiras consideracións introductorias, proséguese coa intersección das temáticas transxénero na literatura en xeral coa súa presenza nos libros para a infancia, trazando brevemente unha evolución histórica e describindo a súa importancia para un primeiro movemento didáctico da transxeneridade. Na análise dos libros, ademais de distinguir o tratamento explícito ou implícito do tema, prestamos especial atención ao tipo de marcas e metáforas utilizadas para transmitir a disconformidade de xénero e a transición, procurando sempre considerar a calidade das propostas e as súa adecuación aos destinatarios ou aos obxectivos activistas dos autores.

Citado por

Detalles do artigo

Citas


Bibliografia ativa

AMARAL, Ana Luísa (2000). A História da Aranha Leopoldina. Porto: Campo das Letras.

BACELAR, Manuela (2006). Bernardino. Porto: Edições Afrontamento.

BAILÓN, Rita & DONOSO, Nacho (2015). Trans Bird. Madrid: opera prima.

BALDACCHINO, Christine & MALENFANT, Isabelle (2014). Morris Micklewhite and the Tangerine Dress. Toronto: Groundwood Books.

CARR, Jennifer & RUMBACK, Ben (2010). Be Who You Are. Bloomington, Indiana: Author House.

DEPAOLA, Tomie (1979). Oliver Button Is a Sissy. Nova Iorque: Harcourt Brace & Co.

ESTRELA, Joana (2015). Os Vestidos de Tiago. Porto: Edição de autor.

EWERT, Marcus (2008). 10,000 dresses. Nova Iorque: Seven Stories Press.

FABRIKANT, Amy & LEVINE, Jennifer (2013). When Kayla Was Kyle. Lakewood, Canadá: Avid Readers Publishing Group.

GUTIÉRREZ, María et al. (2015a). El Rancho de Cris. Barcelona: Edicions Belaterra.

GUTIÉRREZ, María et al. (2015b). La Mochila Rosa. Barcelona: Edicions Belaterra.

HALL, Michael (2015). Red. Nova Iorque: Harper Collins Children’s Books.

HERTHEL, Jessica et al. (2014). I Am Jazz. Nova Iorque: Dial Books for Young Readers.

HOFFMAN, Sarah et al. (2014). Jacob’s new dress. Park Ridge, Illinois: Albert Whitman & Company.

JENNINGS, Jazz (2016). Being Jazz: My Life as a (Transgender) Teen. Nova Iorque: Crown Books for Young Readers.

KILODAVIS, Cheryl & DESIMONE, Suzanne (2010). My Princess Boy. Nova Iorque: Aladdin.

LEAF, Munro & LAWSON, Robert (2016). A História de Ferdinando. Matosinhos: Kalandraka.

RICHARDSON, Justine et al. (2016). Três com Tango. Matosinhos: Kalandraka.

ROTHBLATT, Phyllis (2011). All I Want To Be Is Me. Seattle: CreateSpace.

WALTON, Jessica & MACPHERSON, Dougal (2016). Introducing Teddy. Nova Iorque: Bloomsbury Children’s Books.

WONG, Wallace (2011). When Kathy Is Keith. Bloomington, Indiana: Xlibris.


Bibliografia passiva

GRANT, Jaime M. et al. (2011). Injustice at Every Turn: A Report of the National Transgender Discrimination Survey. Washington: National Center for Transgender Equality and National Gay and Lesbian Task Force.

KINCHIN, Juliet & O’CONNOR, Aidan (2012). Century of the Child: Growing by Design 1900-2000. Nova Iorque: The Museum of Modern Art.

MOTA, Cláudia (2016). Viagem Exploratória Pela Atual Literatura Infantil. Porto: Tropelias & Companhia.

OITTINEN, Ritta & ROIG RECHOU, Blanca-Ana (2016). A Grey Background in Children’s Literature: Death, Shipwreck, War and Disasters / Literatura infantil y juvenil com fondo gris: muerte, naufragios, guerras y desastres. Munique: Iudicium.

PLATERO, Raquel/Lucas (2014). Trans*exualidades: Acompañamiento, factores de salud y recursos educativos. Barcelona: Ediciones Belaterra.

RAMOS, Ana Margarida (2009). “Saindo do armário – Literatura para a Infância e a reescrita da homossexualidade”. Forma Breve, 7, 293-312.

REED, Bernard et al. (2009). Gender variance in the UK: prevalence, incidence, growth and geographic distribution. Londres: Gender Identity Research and Education Society.

ROIG RECHOU, Blanca-Ana (2013). Educação Literária e Literatura Infanto-Juvenil. Porto: Tropelias & Companhia.