Contido principal do artigo

Blanca Ana Roig Rechou
Universidade de Santiago de Compostela / ELOS-GALICIA
España
http://orcid.org/0000-0003-0326-4311
Biografía
Eulalia Agrelo Costas
Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades / ELOS-GALICIA
España
Biografía
Mar Fernández Vázquez
Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades / ELOS-GALICIA
España
http://orcid.org/0000-0002-4646-6370
Biografía
Carmen Ferreira Boo
Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades / ELOS-GALICIA
España
http://orcid.org/0000-0002-6069-568X
Biografía
Isabel Mociño González
Universidade de Vigo / ELOS-GALICIA
España
Biografía
Marta Neira Rodríguez
Universidade de Santiago de Compostela / ELOS-GALICIA
España
Biografía
Verónica Pousada Pardo
Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades / ELOS-GALICIA
España
http://orcid.org/0000-0002-4037-6024
Biografía
No 3 (2016), Para saber máis
Recibido: 13-10-2016 Aceptado: 13-10-2016 Publicado: 31-12-2016
Copyright Como citar

Resumo

  Nesta guía de lectura, dedicada ao xénero narrativo e pensada para traballar cos prelectores e primeiros lectores, preséntase unha selección de obras relevantes da Literatura Infantil e Xuvenil galega para ir creando o seu imaxinario e tamén para a formación lectora e a instauración do hábito lector. Ten como obxectivo principal facilitar e acompañar a tarefa do mediador na selección de textos e na planificación da educación literaria, entendendo esta como a posta en marcha dunha metodoloxía de traballo que permita a consecución dun conxunto de saberes culturais, literarios e sociais, de xeito que contribúan ao intertexto individual da nenez e á súa activación ante a lectura dunha obra literaria (Roig, 2013).
 Consta de seis obras narrativas coas que se poden conseguir eses obxectivos a través dos apartados intitulados: “Preparación da lectura” e “Propostas de traballo”. Cada un acolle materiais de apoio destinados ao mediador, entendendo por este todo adulto que exerce un papel de ponte entre as obras literarias e a infancia: bibliotecarios, familia, profesorado, promotores culturais...

Detalles do artigo

Artigos máis lidos do mesmo autor/a(s)
1 2 3 > >>