Contido principal do artigo

Verónica Pousada Pardo
Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
España
Biografía
No 48 (2016): 1º semestre, Estudos
DOI https://doi.org/10.15304/bgl.48.3164
Recibido: 24-02-2016 Aceptado: 20-03-2016 Publicado: 16-05-2016
Copyright Como citar

Resumo

No marco da literatura galega, a novela negra converteuse nun dos xéneros máis cultivados, que conta, ademais, cun amplo número de lectores. O presente artigo ten como obxectivo principal demostrar a existencia dun modelo de detective galego mediante a análise de catro personaxes: Leo Caldas (Domingo Villar), Frank Soutelo (Miguel Anxo Fernández), Horacio Dopico (Diego Ameixeiras) e Toni Barreiro (Manuel Forcadela). O estudo destes investigadores, presentes nun mínimo de dúas novelas, permiten realizar unha busca de trazos diverxentes e semellantes. Deste xeito, o artigo fundaméntase na procura das características que configuran o personaxe do detective na novela negra galega a través das obras Un nicho para Marilyn, Luar no inferno, Ollos de auga, A praia dos afogados, Baixo mínimos, O cidadán do mes, Sangue sobre a neve e Barato, barato.
Citado por

Detalles do artigo