Vol 11 (2019)

Publicado: 2019-07-30

Táboa de contidos

Redobro de clítico em português europeu

  • Catarina Magro
Publicado 31-07-2019
Páxinas 29-75

Sujeito Nulo e Ordem Verbo-Sujeito no português brasileiro: análise diacrônica

  • Maria Eugênia Lammoglia Duarte
  • Humberto Soares da Silva
Publicado 30-07-2019
Páxinas 137-165

La expresión epistémica si cuadra en español de Galicia

  • María José Rodríguez Espiñeira
Publicado 30-07-2019
Páxinas 197-231

A ideoloxía no Dicionario da Real Academia Galega (DRAG)

  • Susana Rodríguez Barcia
Publicado 30-07-2019
Páxinas 265-303

Rasgos de continuidad del gallego en documentos del monasterio de San Andrés de Espinareda (León) en el siglo XIII

  • Patricia Giménez Eguíbar
  • M.ª Nieves Sánchez González de Herrero
Publicado 30-07-2019
Páxinas 305-337