Contido principal do artigo

Mar Fernández-Vázquez
Universidade de Vigo
España
http://orcid.org/0000-0002-4646-6370
No 9 (2022), Notas, páxinas 1-12
DOI https://doi.org/10.15304/elos.9.7942
Recibido: 15-09-2021 Aceptado: 04-03-2022 Publicado: 31-08-2022
Copyright Como citar

Resumo

Este traballo pretende resaltar a técnica pop-up empregada polos enxeñeiros do papel como unha vía para ter en conta á hora de potenciar o contido textual e icónico de obras clásicas como Le Petit Prince, de Antoine de Saint-Exupéry en base á materialidade do libro. Nun primeiro momento, enuméranse e descríbense os elementos do pop-up empregados na edición de O Principezinho. O Grande livro Pop- up. Texto integral pola lisboeta Editorial Presença a partir das claves ofrecidas por David A. Carter e James Díaz en 1999 e dos exemplos inseridos por David Carter nas súas propias obras 600 puntos negros e Ruido Blanco. Despois de especificar que os libros-obxecto-artefacto resultan máis adecuados para un lectorado competente, participativo e cómplice que sexa capaz de debullar o xogo textual e visual ofrecido por Saint-Exupéry desde a edición orixinal, e de captar a nova lectura visual en pop-up, destácase a proposta de (re)lectura didáctica de O Principezinho, tras interpretar o significado que a enxeñería do papel achegou a esta narración clásica.

Citado por

Detalles do artigo

Citas

Carter, D. (2007). 600 puntos negros. Combel Editorial.

Carter, D. (2010). Ruido Blanco. Combel Editorial.

Carter, D. y Diaz, J. (2009). Los elementos del pop-up. Combel Editorial.

Castells, M. (2001). La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Alianza Editorial.

Chartier, R. y Scolari, C. A. (2019). Cultura escrita y textos en red. Gedisa.

De Nora, T. (2012). La música en acción: constitución del género en la escena concertística de Viena, 1790-1810. En C. Benzecry (Comp.), Hacia una nueva sociología de la cultura. Mapas, dramas, actos y prácticas (pp. 187-212). Universidad Nacional de Quilmes Editorial.

García Pedreira, R. y Cortizas Varela, O. (2017). As adaptacións dos clásicos da Literatura Infantil e Xuvenil en formato pop-up para primeiros lectores. En A. C. Macedo, M. Neira Rodríguez y S. Reis da Silva (Coords.), Primeiros livros, primeiras leituras / Primeiros libros, primeiras lecturas (pp. 133-144). Tropelias & Companhia.

Gomes, J. A. (1996). Das Nascente à Voz. Contributos para uma pedagogia da leitura. Caminho.

Igarzábal, B. (2017). De la telenovela al autoplay de Facebook. Revista Todavía, 36, 47- 55.

Jenkins, H. (2008). Convergence Culture. La cultura de la convergencia de los medios de comunicación. Paidós.

Martins, D. (2017). Livro-brinquedo: contributos para uma tipologia. En A. M. Ramos (Org.), Aproximações ao livro-objeto: Das potencialidades criativas às propostas de leitura (pp. 25-41). Tropelias & Companhia.

Mociño-González, I. (2019). Las (re)escrituras en libros-objeto de un clásico contemporáneo de la literatura universal: El Principito. En D. Navas e M. A. Junqueira (Org.), Livro-objeto: pluralidade, potência (pp. 97-121). BT Acadêmica.

Nikolajeva, M. (2008). Play and playfulness in postmodern picturebooks. En L. Sipe y S. Pantaleo (Ed.). Postmodern Picturebooks: play, parody, and self-referenciallity (pp. 54-74). Routledge research in Education.

Orozco Gómez, G. (2011). Reubicando el campo de las audiencias en el descampado de la mutación cultural. En N. Jacks (Comp.), Análisis de recepción en América Latina: un recuento histórico con perspectivas al futuro (pp. 451-461). Ciespal.

Pates, G. (2021). Todos/as unidos/as leeremos. En S. Elizalde (Coord.), Modos de leer. Prácticas lectoras y apropiaciones culturales en tiempos de transmedialidad (pp. 28-52). Editorial de la Universidad Nacional de la Plata. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/116046

Ramos, A. M. (2012). Tendências Contemporâneas da Literatura Portuguesa para a Infância e Juventude. Tropelias & Companhia.

Ramos, A. M. (2017). Livro-objeto: entre o brinquedo e o artefacto. Apresentação. En A. M. Ramos (Org.), Aproximações ao livro-objeto: Das potencialidades criativas às propostas de leitura (pp. 13-23). Tropelias & Companhia.

Ramos, R. y Ramos, A. M. (2014). Cruce de lecturas y ecoalfabetización en libros pop-up para la infancia. Ocnos. Revista de estudios sobre lectura, 12, 7-24. https://doi.org/10.18239/ocnos_2014.12.01

Rigo, M. (2021). Biopics, convergencia digital y nuevas audiencias. En S. Elizalde (Coord.), Modos de leer. Prácticas lectoras y apropiaciones culturales en tiempos de transmedialidad (pp. 53-72). Editorial de la Universidad Nacional de la Plata. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/116046

Saint-Exupéry, A. de (2011). O Principezinho. O Grande livro pop-up. Texto integral [Trad. Joana Morais Varela]. Editorial Presença.