Contido principal do artigo

Marta Neira Rodríguez
Universidade de Santiago de Compostela-ICE / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
España
https://orcid.org/0000-0003-3815-9730
Biografía
No 5 (2018), Recensións
Recibido: 03-11-2018 Aceptado: 27-12-2018 Publicado: 31-12-2018
Copyright Como citar

Detalles do artigo