Contido principal do artigo

Marta Neira Rodríguez
ICE-Universidade de Santiago de Compostela / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
España
Biografía
No 55 (2019): 2º semestre, Notas
DOI https://doi.org/10.15304/bgl.55.6275
Recibido: 15-09-2019 Aceptado: 11-12-2019 Publicado: 07-01-2020
Copyright Como citar

Resumo

Repaso á traxectoria do Premio Jules Verne, convocado por Edicións Xerais de Galicia, na Literatura Infantil e Xuvenil galega. Nel darase conta dos autores e autoras que foron galardoados, das temáticas abordadas e doutros trazos que o definen. Farase especial fincapé na presenza das voces femininas nese galardón.

Citado por

Detalles do artigo

Citas

Aleixandre, Marilar. 2008. A cabeza de Medusa. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Alfaya, An. 2007. Illa Soidade. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Aneiros, Rosa. 2009. Ás de bolboreta. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Carré Menéndez, Héctor. 2011. Febre. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Fernández Vázquez, Mar. 2015. “Febre polo volframio durante a Segunda Guerra Mundial”, en De como a Literatura para a Infância e a Juventude «é chamada à guerra». Reflexões sobre os conflitos bélicos na Galiza e em Portugal /De como a Literatura para a Infancia e a Xuventude «é chamada á guerra». Reflexións sobre os conflitos bélicos en Galicia e Portugal (coords. Mar Fernández, Ana Cristina Macedo, Isabel Mociño e Ana Margarida Ramos). Porto: Tropelias&Companhia/inED (Centro de Investigação e Inovação em Educação) - ESE-IP Porto (Portugal), “Estudos e Notas”, pp. 191-207.

Ferreira Boo, Carmen. 2017. “Rompendo cos estereotipos de xénero: a personaxe de Carmucha en Febre, de Héctor Carré”, en Guerras mundiais na Literatura Infantil e Xuvenil galega. Roles femininos (coord. Eulalia Agrelo Costas). Santiago de Compostela: USC-LITER21.

Gomes, José António. 2012. “Introdução”, en Tendências contemporáneas da literatura portuguesa para a infancia e juventude (Ana Margarida Ramos). Porto: Tropelias/Companhia.

Jaureguizar, Santiago. 2006. A cova das vacas mortas. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Lourenzo González, Manuel. 2017. Ceiba de Luz. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Maceiras, Andrea. 2015. Europa Express. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Misa, Iria. 2016. Xa non estou aquí. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Mociño, Isabel. 1 decembro 2014. “A novela ‘O gran reino’, o xiro ó redor da infelicidade”, en El Correo Gallego, p. 46, https://www.elcorreogallego.es/portada/ecg/novela-gran-reino-xiro-redor-da-infelicidade/idEdicion-2014-12-01/idNoticia-903503/ [Consulta: 01/09/2019].

Negro, Carlos. 2018. Aplicación instantánea. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Neira, Marta. 18 xuño 2017. “Ausencias que magoan”, en El Correo Gallego, p. 4, https://www.elcorreogallego.es/tendencias/el-correo2/ecg/as-ausencias-magoan/idEdicion-2017-06-18/idNoticia-1060856/ [Consulta: 01/09/2019].

Pedreira, Emma. 2019. Os corpos invisibles. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Pena, Montse. 2007. “Arquipélago desolador”, en Tempos Novos, n.º 5, p. 14.

Puñal, Belén. 2009. “A palabra violada e o poder da reescrita”, en Tempos Novos, “Protexta”, n.º 9 (inverno 08/09), “proPostas”, p. 9.

Roig, Blanca-Ana. 1995-2017. Informes de literatura. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

Roig, Blanca-Ana. 2015. Historia da Literatura Infantil e Xuvenil Galega. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Santiago, Eduardo. 2014. O Gran Reino Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Senín, Xabier. 2009. “A cabeza de Medusa”, en Malasartes. Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude, n.º 18, pp. 80-82.

Soto, Isabel. 2008. “Onte e hoxe: o mito de Medusa”, en LG3, http://culturagalega.gal/lg3/extra_recension.php?Cod_extrs=1856&Cod_prsa=93&Cod_prdccn=1503 [Consulta: 01/09/2019].

Soto, Isabel. 2010. “Ás de bolboreta, de Rosa Aneiros”, en Malasartes. Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude, n.º 20, pp. 80-81.

Soto, Isabel. 22 novembro 2011. “A novela ‘Febre’, como si fora unha película do oeste”, El Correo Gallego, p. 50, https://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/novela-febre-fora-unha-pelicula-do-oeste/idEdicion-2011-11-22/idNoticia-714509/ [Consulta: 01/09/2019].

Soto, Isabel. 2015. “A novela ‘Febre’, como si fora unha película do oeste”, en Libros galegos de onte e hoxe para a nenez e a mocidade (2010-2015) (coords. Blanca-Ana Roig Rechou e Isabel Mociño González). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela/Instituto de Ciencias da Educación, pp. 64-65.