Contido principal do artigo

Mª Josefa Mosteiro García
Instituto de Ciencias da Educación (Universidade de Santiago de Compostela)
España
Ana Mª Porto Castro
Instituto de Ciencias da Educación (Universidade de Santiago de Compostela)
España
No 26 (2016): Xénero e educación: a educación das mulleres, o longo camiño cara á igualdade, Traballos por invitación
DOI https://doi.org/10.15304/ie.26.3639
Recibido: 06-10-2016 Aceptado: 19-10-2016 Publicado: 14-11-2016
Copyright Como citar

Resumo

A investigación é fundamental para o desenvolvemento da educación; permite consolidar o coñecemento dos fenómenos educativos, obter información sobre a realidade educativa e tamén tomar decisións e mellorar a práctica. No marco investigador faise cada vez máis necesario contar con estudos e investigacións que reflictan claramente a realidade de mulleres e homes, pois constitúe un elemento imprescindible para facer visibles as desigualdades que perduran na nosa sociedade. Nesta liña, este traballo ten como obxectivo trazar unha panorámica das investigacións que sobre xénero e educación desenvolvéronse nos últimos anos, a través da produción de teses doutorais.
Citado por

Detalles do artigo