Contido principal do artigo

Sara Núñez de la Fuente
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
España
https://orcid.org/0000-0003-3853-2822
No 10 (2023), Notas, páxinas 1-15
DOI https://doi.org/10.15304/elos.10.9109
Recibido: 27-03-2023 Aceptado: 03-09-2023 Publicado: 29-09-2023
Copyright Como citar Artigos máis lidos do mesmo autor/a(s) Citado por

Resumo

As teorías que recolle este estudo sobre a evolución da novela picaresca sinalan que baixo dita categoría non se inclúe unha serie de obras homoxénea. Con todo, os criterios temporais e xeográficos resultan máis precisos, pois trátase dun dos legados máis significativos da tradición literaria española e encádrase no "Siglo de Oro". Con todo, diversos autores chaman a atención sobre a recorrencia de elementos narrativos picarescos na literatura de séculos posteriores. Así pois, tras presentar unha panorámica sobre a tradición picaresca que expón as súas características definitorias no contexto das súas orixes, e tamén a súa transcendencia no tempo e o espazo, desenvólvese unha análise do libro infantil Antón Retaco (1955), da escritora española María Luisa Gefaell, co fin de examinar algunhas características que evocan a narrativa áurea e como se adaptan a un novo contexto literario.