Contido principal do artigo

Ana Segovia Gordillo
Universidad Rey Juan Carlos
España
https://orcid.org/0000-0002-0880-6581
Cristina V. Herranz-Llácer
Universidad Rey Juan Carlos
España
https://orcid.org/0000-0003-2406-1951
No 10 (2023), Artigos, páxinas 1-14
DOI https://doi.org/10.15304/elos.10.8274
Recibido: 21-02-2022 Aceptado: 20-10-2022 Publicado: 17-04-2023
Imaxes
Copyright Como citar Citado por

Resumo

Este estudo pretende coñecer en que tipo de medios o profesorado de Educación Infantil achega a literatura infantil ao seu alumnado. Para iso, preséntanse os resultados dunha investigación cuantitativa descritiva realizada a través dunha enquisa a profesores en activo (n = 111). A partir dos datos recollidos, púidose valorar cales son os soportes máis e menos utilizados. Así, pódese afirmar que o libro físico é o medio favorito do profesorado, mentres que os libros electrónicos son os menos utilizados. Para completar a investigación, correlacionáronse os diferentes soportes co curso e co gusto pola lectura. Os resultados demostraron que existen soportes especialmente vinculados ao primeiro ciclo e outros que se utilizan especialmente no segundo. Por outra banda, o gusto pola lectura non parece ser unha variable da que existan diferenzas estatisticamente significativas.