Contenido principal del artículo

Ramón Mariño
Universidade de Santiago de Compostela
España
https://orcid.org/0000-0001-5637-3357
Graça Rio-Torto
Universidade de Coimbra
Portugal
Vol. 49 (2022), In memoriam
DOI: https://doi.org/10.15304/verba.49.8659
Recibido: 15-09-2022 Aceptado: 26-09-2022 Publicado: 05-10-2022
Derechos de autoría Cómo citar

Resumen

O día 28 de outubro de 2021 faleceu o profesor Jesús Pena, catedrático da área de Lingua española da USC e membro do Consello de Redacción da revista Verba entre os anos 1991 e 2010.


Ramón Mariño, secretario primeiro e director despois da revista, rememora a súa relación persoal co mestre e co amigo.


Graça Rio-Torto, da Universidade de Coimbra, amiga e morfóloga como Jesús, evoca a súa traxectoria académica e lembra ao compañeiro e amigo que nos deixou.

Citado por

Detalles del artículo