Contenido principal del artículo

Ramón Mariño
Universidade de Santiago de Compostela
España
https://orcid.org/0000-0001-5637-3357
Biografía
Vol. 19 Núm. 1 (2020), Artículos
DOI: https://doi.org/10.15304/rips.19.1.6539
Recibido: 19-01-2020 Aceptado: 17-06-2020 Publicado: 26-06-2020
Derechos de autoría Cómo citar

Resumen

Resumo: As publicacións amateurs denominadas fanzines colleron forza a partir dos anos 70 do século XX para expresaren ideas e posicións de grupos considerados á marxe do común, do habitual e das grandes cadeas de consumo mediático. O seguinte artigo busca dar resposta á pregunta de se as persoas que crean, editan e distribúen fanzines o fan motivadas por unha postura ou posición ideolóxica. Para este artigo pártese da tese doutoral O fanzine e a ruptura do monopolio da mensaxe. Uso dos fanzines como medios informativos e de expresión en Galicia. 1990-2005, de Ramón Fernández Mariño (2015). A partir deste documento recóllense tanto a definición de fanzine como de ideoloxía, para buscar os elos que permitan ter unha resposta acaída academicamente á pregunta que se presenta neste artigo.

 


 

 

Citado por

Detalles del artículo