Vol 27 No 3 (2018)

Published: 2018-09-10

Table of contents

Prólogo de Emilia Vázquez Rozas, Decana da Facultade

 • Emilia Vázquez Rozas
Published: 10-09-2018
Pages I-II

Prólogo de Valeriano Martínez García, Excmo. Sr. Conselleiro de Facenda

 • Valeriano Martínez García
Published: 10-09-2018
Pages IV

Prólogo de María-Carmen Guisán Seijas, Directora da Revista

 • María-Carmen GUISÁN SEIJAS
Published: 13-09-2018
Pages VI

A IMPORTANCIA ECONÓMICA DA PESCA EN GALICIA

 • María do Carme GaRCÍA-NEGRO
 • Gonzalo RODRÍGUEZ-RODRÍGUEZ
 • Fernando GONZÁLEZ-LAXE
Published: 10-09-2018
Pages 35-48

RECURSOS ENERXÉTICOS E MINEIROS

 • Xosé Antón RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
 • Xoán Ramón DOLDÁN GARCÍA
 • Rosa María REGUEIRO FERREIRA
Published: 10-09-2018
Pages 49-64

O TURISMO COMO FONTE DE RIQUEZA EN GALICIA: ANÁLISE DALGUNHAS EXPERIENCIAS

 • Fidel MARTÍNEZ ROGET
 • María Nava CASTRO DOMÍNGUEZ
 • José Antonio FRAIZ BREA
Published: 10-09-2018
Pages 65-80

A UNIVERSIDADE DE ONTE A HOXE: DA ANTIGÜIDADE Á CALIDADE. SITUACIÓN DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA.

 • José Alberto DÍEZ DE CASTRO
 • J. Eduardo LÓPEZ PEREIRA
 • José Carlos de MIGUEL DOMÍNGUEZ
 • M.ª Emilia VÁZQUEZ ROZAS
Published: 11-09-2018
Pages 81-86

40 ANOS DE FACENDA AUTONÓMICA EN GALICIA

 • Miguel Angel VÁZQUEZ TAÍN
Published: 11-09-2018
Pages 87-100

TEORÍA FINANCIERA E CRISE: UNHA REVISIÓN DA RACIONALIDADE DO INDIVIDUO DENDE A TEORÍA DO COMPORTAMENTO

 • José Antonio REDONDO LÓPEZ
 • Loreto FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Published: 11-09-2018
Pages 101-110

Regulación Financeira e crise: onte, hoxe e mañá

 • Juan Ramón Quintás Seoane
Published: 11-09-2018
Pages 111-120

O MUNDO DE HOXE: O SOÑO EUROPEO NA ENCRUCILLADA

 • Emilio PÉREZ TOURIÑO
Published: 11-09-2018
Pages 121-128

50 ANOS DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA EN GALICIA, 1967-2017

 • María del Carmen GUISÁN SEIJAS
Published: 19-11-2018
Pages 143-166