Main Article Content

José Antonio REDONDO LÓPEZ
Dep. Economía Financeira e Contabilidade, USC Universidade de Santiago de Compostela
Spain
Loreto FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Dep. Economía Financeira e Contabilidade, USC Universidade de Santiago de Compostela
Spain
Vol 27 No 3 (2018), Articles, pages 101-110
DOI: https://doi.org/10.15304/rge.27.3.5440
Submitted: 11-09-2018 Accepted: 11-09-2018 Published: 11-09-2018
Copyright How to Cite

Abstract

Estamos perante unha crise que estoupa nun marco globalizado a nivel de operadores
económicos, con regulacións moi permisivas e relaxación por parte dos supervisores do
sistema. Pero, ademais, e ao contrario que con outras crises, o risco sistémico, o risco de
contaxio, tivo consecuencias demoledoras sobre as economías. A cuestión é se fallou o
mercado ou os mecanismos de regulación. Resulta claro que os mercados fracasaron, pero,
indubidablemente, alimentados por políticas regulatorias que, en nome da “sacrosanta”
liberdade de mercado, permitiron actuar impunemente aos operadores. E non podemos
esquecer o fracaso de modelos teóricos que, alimentados por hipóteses non contrastadas e
unha capacidade de cálculo quasi-ilimitada, pretenderon dominar a irracionalidade dos
mercados. Os erros do pasado non nos poden desalentar na procura dun sistema
financeiro estable. Cómpre mirar cara adiante e tentar mellorar os sistemas de regulación
dos mercados financeiros, evitando así crises de gran virulencia como a que vimos
soportando ao longo da última década. Debemos afastarnos das visións catastrofistas que,
sen achegar nada, procuran o aniquilamento dun sistema financeiro, non perfecto, pero
esencial para manter os logros acadados ao longo das últimas décadas.
Cited by

Article Details

References

Bernanke, B.S. (2010): Implications of the Financial Crisis for Economics. At the Conference Co-sponsored by the Center for Economic Policy Studies and the Bendheim Center for Finance, Princeton University, Princeton, New Jersey September 24.

Black, F. y Sholes, M. (1973): The Pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal of Political Economy, 81, pp. 637-654.

Daniel, K.; Hirshleifer, D. y Hong, S. (2002): “Investor psychology in capital markets: evidence and policy implications”. Journal of Monetary Economics, 49, pp. 139–209.

Eichengreen, B. y O’Rourke, K. (2010): “A tale of two depressions: What do the new data tell us?”, en: https://voxeu.org/article/tale-two-depressions-what-do-new-data-tellus-february-2010-update

Gärling, T.; Kirchler, E.; Lewis, A. y van Raaij, F. (2009): “Psychology, Financial Decision Making, and Financial Crises”. Psychological Science in the Public Interest.

Haldane, A. (2009): Why Banks Failed the Stress Test’, discurso en Marcus-Evans Conference on Stress-Testing, 13 February.

Hamäläinen, S. (2010): Macroguidance of the financial markets in transition. Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España. Barcelona.

Kahneman, D. y Tversky, A. (1979): "Teoría de la perspectiva: un análisis de las decisiones bajo riesgo". Econometrica. 47 (2): 263 - 291.

Kindleberger, C. y Aliber, R. (2001): “Manias, Panics and Crashes”. Ed. MacMillan.

Lintner, J. (1965): The Valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets. The Review of Economics and Statistic, 47(1).

Markowitz, H. (1952): Portfolio Selection, The Journal of Finance, Vol. 7, No. 1, pp. 77-91.

Markowitz, H. (1959): Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments, John Wiley & Sons, New York.

Merton, R. C. (1976): Option pricing when underlying stock returns are discontinuous, Journal of Financial Economics, 3, pp. 125-144.

Merton, R. C. (1995): Influence of mathematical models in finance on practice: past, present and future. En: Mathematical Models in Finance, S. D. Howison, F. P. Kelly, and P. Wilmott, eds. London: Chapman & Hall, 1-14.

Minsky, H.P. (1984): The International Ponzi Scheme, Boston Globe, 5 de julio.

Modigliani, F. y Miller M. (1958): The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. The American Economic Review. Vol. 48, June, pp. 261-297.

Mossin, J. (1966): Equilibrium in a Capital Asset Market, Econometrica, Vol. 34, No. 4, pp. 768-783.

Quintas Seoane, J.R. (2012): “Supervisando al supervisor bancario: riesgos y estrategias de cobertura. Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. Instituto de España. Pronunciado el 21 de marzo de 2012. pp.9-10.

Sánchez Molinero, J.M. (1984): “La contribución de Daniel Bernoulli y Gabriel Cramer a la Teoría de la Decisión”. Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales, ISSN 0211-4356, Nº 13, 1984, págs. 9-27.

Sharpe, W. F. (1964): Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. Journal of Finance, 19(3), pp. 425–442.

Simon H.A., (1982): Models of Bounded Rationality: Behavioral Economics and Business Organization, vol. 2, MIT Press, Cambridge, MA.

Stiglitz, J.E. (2010): Risk and global economic architecture: Why full financial integration may be undesirable. Working Paper 15718. National Bureau of Economic Research.

Thaler, R. (1999): The End of Behavioral Finance. Financial Analysts Journal, vol. 55, No. 6, Behavioral Finance (Nov. - Dec.), pp. 12-17.

Tversky, A . y Kahneman, D. (1974): "Juicio bajo incertidumbre: Heurística y sesgos". Ciencia. 185 (4157): 1124 - 1131.