Principal Contact

Revista Galega de Economía
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais. Universidade de Santiago de Compostela
Phone 34 881811504
Revista Galega de Economía
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Universidade de Santiago de Compostela
Campus Universitario Norte
15782 Santiago de Compostela (España)

Support Contact

USC. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico