Main Article Content

  • Juan Ramón Quintás Seoane
Juan Ramón Quintás Seoane
Spain
Vol 27 No 3 (2018), Articles, pages 111-120
DOI: https://doi.org/10.15304/rge.27.3.5441
Submitted: 11-09-2018 Accepted: 11-09-2018 Published: 11-09-2018
Copyright How to Cite

Abstract

O tema obxecto da miña intervención, “Regulación financeira e crise: pasado,
presente e futuro”, aborda algunhas das cuestións primordiais na discusión financeira
académica e profesional nos momentos actuais, e vouno desenvolver ao longo de tres
seccións:
I. O cambiante equilibrio entre Mercado e intervención pública.
II. A regulación post-crise
III. Avaliación da situación actual
Cited by

Article Details