Main Article Content

María do Carme GaRCÍA-NEGRO
Dpto de Economía Aplicada da USC. Grupo de Investigación en Economía Pesqueira e dos Recursos Naturais. Universidade de Santiago de Compostela
Spain
Gonzalo RODRÍGUEZ-RODRÍGUEZ
Dpto de Economía Aplicada da USC. Grupo de Investigación en Economía Pesqueira e dos Recursos Naturais. Universidade de Santiago de Compostela
Spain
Fernando GONZÁLEZ-LAXE
Dpto. de Economía Aplicada da UdC
Spain
Vol 27 No 3 (2018), Articles, pages 35-48
DOI: https://doi.org/10.15304/rge.27.3.5435
Submitted: 10-09-2018 Accepted: 10-09-2018 Published: 10-09-2018
Copyright How to Cite

Abstract

Analizar a importancia económica da pesca require de información económica detallada
respecto dos inputs, os empregos dos produtos ou a demanda, sendo as táboas input-output
a ferramenta que mellor capacidade ten para amosar a rede de interrelacións e dependencias
entre os distintos sectores da economía.
A partir da Táboas input-output da Pesca-Conserva Galega 2011 podemos soster que o
complexo mar-pesca galega, acadou en 2011 unha cifra de produción de 3.705,4 millóns de
euros, dos que 2.434,7 lle corresponderon a industria conserveira e de alimentos do mar e
1.270,7 ao conxunto dos sectores marisqueiro, pesqueiro, mitícola e piscícola mariño,
derivándose deles os impactos directos e indirectos, fundamentalmente sobre a economía
galega, pero tamén sobre a economía española e mundial.
Da análise da función de producción da pesca galega despréndese que constitúe unha
actividade económica cun elevado poder de arrastre, que produce tiróns en forma de rede
e/ou de constelación industrial e de servizos nun moi elevado número de sectores. A relación
económica directa ven expresada pola dependencia cos 74 sectores que aparecen nas táboas,
pero indirectamente relacióna-se á súa vez con todos e cada uns dos que destes dependen.
Así mesmo, constátase que se trata dunha actividade económica claramente industrial.
Cited by

Article Details

References

Ballesteros, H.M., Rodríguez-Rodríguez, G., 2018. “Acceptable” and “unacceptable” poachers: Lessons in managing poaching from the Galician shellfish sector. Mar. Policy 87. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2017.10.015

Becattini, G., 2002. Del distrito industrial marshalliano a la “teoría del distrito” contemporánea. Una breve reconstrucción crítica. Investig. Reg.- J. Reg. Res. 9–32.

Boschma, R., 2005. Proximity and Innovation: A Critical Assessment. Reg. Stud. 39, 61–74. doi: http://dx.doi.org/10.1080/0034340052000320887

Brusco, S., 1982. The Emilian model: productive decentralisation and social integration. Cambridge J. Econ. 6, 167–184.

Franquesa Artés, R., 2006. Las tablas input-output de la pesca y conserva gallega, un instrumento de gestión útil y oportuno. Rev. Galega Econ. 15.

García -Negro, M. do C., Rodríguez-Rodríguez, G., 2013. Pesca e desenvolvimento económico e social na provincia da Coruña. FREMSS, A Coruña.

García -Negro, M. do C., Rodríguez-Rodríguez, G., Sálamo Otero, P., Ballesteros, V.H.M., 2015. Táboas Input-Output da Pesca e Conserva Galega 2011, Consellería do Medio Rural e do Mar. Xunta de Galicia.

García -Negro (Dir.), M.D.C., 2003. INPUT-OUTPUT TABLES FOR THE GALICIAN FISHING AND PRESERVED FISH SECTORS. Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, Santiago de Compostela.

García -Negro (Dir.), M.D.C., 1997. Táboa Input Output Pesca-Conserva Galega 1995. Conselleria de Pesca, Marisqueo e Acuicultura, Xunta de Galicia., Santiago de Compostela.

González -Laxe, F., 2017. REFLEXIONES SOBRE LAS CONDUCTAS Y LAS FASES DEL CONSUMO PESQUERO. CICIMAR Oceánides 32, 25–34.

Muir, J.F. , Young, J.A., 1997. Aquaculture and Marine Fisheries : Will Capture Fisheries Remain Competitive ? 23, 157–174.

Paz -Andrade, V., 1958. Sistema económico de la pesca en Galicia. Editorial Citania, Buenos Aires.

Paz -Andrade, V., 1954. Producción y fluctuación de las pesquerías (esquema de la explotación española de recursos marinos). UNESA, [Vigo]; Madrid.

Pérez -Labajos, C.A., 2001. Spending pattern of the recreational maritime sector and its impact on employment: the case of Cantabria, Spain. Mar. Policy 25, 187–196. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0308-597X(01)00009-4

Porter, M.E., 2011. Ser Competitivos, Nuevas aportaciones y conclusiones. Harv. Bus. Rev.

Porter, M.E., 1990. The Competitive Advantage of Nations. Palgrave Macmillan UK, London.

Querejeta, M.J., Larrea, M., Parrilli, M.D., 2009. El papel de los procesos de aprendizaje comarcales en las políticas regionales de competitividad e innovación.

Rodríguez-Rodríguez, G., 2009. Economía de los cultivos de mejillón en Galicia. Netbiblo, A Coruña.

Rodríguez-Rodríguez, G., Bande, R., 2017. Market driven management of climate change impacts in the Spanish mussel sector. Mar. Policy 83. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2017.06.014

Rodríguez-Rodríguez, G., Bande, R., 2015. Market Differences between Wild and Farmed Major European Marine Fish Species. Evidence from the Spanish Seafood Market. Turkish J. Fish. Aquat. Sci. 15, 713–725.

Rodríguez Rodríguez, G., 2008. El poder compensador de las cooperativas frente a las prácticas restrictivas de la competencia. Las relaciones entre la mitilicultura y la industria conservera en Galicia. CIRIEC-España, Rev. Econ. pública, Soc. y Coop.

Rodriguez Rodriguez, G., Bande, R., Villasante, S., 2013. Origins Matter: (No) Market Integration between Cultured and Wild Gilthead Sea Bream in the Spanish Seafood Market. Aquac. Econ. Manag. 17, 380–397. doi: http://dx.doi.org/10.1080/13657305.2013.825932

Rodríguez Rodríguez, G., Villasante, S., Carme García-Negro, M. do, 2011. Are red tides affecting economically the commercialization of the Galician (NW Spain) mussel farming? Mar. Policy 35, 252–257. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2010.08.008

Schmitz, H., 1995. Collective efficiency: Growth path for small-scale industry. J. Dev. Stud. 31, 529–566.

Schuschny, A.R., 2005. Tópicos sobre el modelo de insumo-producto: teoría y aplicaciones. United Nations Publications.

Venegas, J., 1994. Una matriz insumo-producto inversa de la economía chilena 1986. Ser. Estud. Económicos NA 38.