Main Article Content

Maria L. LOUREIRO
Departamento de Fundamentos da Análise Económica. Facultad de C. Económicas. Universidad de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, Spain
Spain
Maria ALLÓ
Departamento de Economía. Facultad de Economía y Empresa. Universidad de A Coruña. Campus de Elviña, s/n, 15071. A Coruña. Spain
Spain
Vol 27 No 3 (2018), Articles, pages 129-142
DOI: https://doi.org/10.15304/rge.27.3.5497
Submitted: 01-10-2018 Accepted: 01-10-2018 Published: 01-10-2018
Copyright How to Cite

Abstract

Os incendios forestais son un dos maiores problemas ambientais aos que se está a afrontar

o sur de Europa dada a virulencia que están a alcanzar nestes últimos anos. Ante esta

situación, é importante levar a cabo unha valoración económica de alcance, que considere

ademáis dos custos directos o impacto sufrido como consecuencia da perda dos servizos

ecosistémicos forestais. Este punto é de vital importancia, posto que dita estimación

axudará a reclamar unha correcta compensación para as comunidades afectadas. Tamén, á

súa vez dita estimación constitúe unha información útil para a xestión e priorización de

accións de defensa contra incendios. O obxectivo deste pequeno artigo é presentar as

clasificacións máis relevantes existentes en canto aos danos dos servizos ecosistémicos

perdidos, destacando as últimas metodoloxías dispoñibles e amosando a través dun caso de

estudo concreto, a importancia de considerar a valoración económica deste tipo de perdas.

Cited by

Article Details

References

Axencia de Protección Ambiental dos Estados Unidos (2016) EPA Fact Sheet. Social cost of carbon.

Barrio M, Loureiro ML (2007) Valoración de los daños económicos y ambientales ocasionados por los incendios forestales de Galicia en el año 2006. DEA. Universidade de Santiago de Compostela.

Barrio, M., Loureiro, M., Chas, M.L. (2007) Aproximación a las pérdidas económicas ocasionadas a corto plazo por los incendios forestales en Galicia en 2006. Economía Agraria y Recursos Naturales, 7(14), 45-64.

Base de datos Portugal Contemporaneo (PORDATA). Estatisticas incendios florestais. Dispoñible en: https://www.pordata.pt/Home

Common International Classification of Ecosystem Services (CICES). Available at: https://cices.eu/

Comisión Europea. (2017) Forest Fires in Europe, Middle East and North Africa 2016. Disponible online en: http://effis.jrc.ec.europa.eu/media/cms_page_media/40/Forest_fires_in_Europe_Middle_east_and_North_Africa_2016_final_pdf_JZU7HeL.pdf.

Faro de Vigo (2017). El impacto económico de la oleada de incendios en Galicia, casi 29 millones de euros. Dispoñible online: http://www.farodevigo.es/galicia/2017/12/13/impacto-economico-oleada-incendiosgalicia/1803081.html. Último acceso online: 16/05/2018.

Framework for the Development of Environment Statistics (FDES) (2013) https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes.cshtml.

Haynes-Young and Potschin (2018) Common International Classification of Ecosystem Services (CICES) V5.1 Guidance on the Application of the Revised Structure. Available online at: https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/lg23_cices_v5.1_final_revised_guidance_0310-2017.pdf

Instituto Galego de Estatística (IGE) (2018) Estadísticas sobre incendios forestais. Available online at: https://www.ige.eu/igebdt/selector.jsp?COD=3726&paxina=001&c=0101001002

Instituto Galego de Estatística (IGE) (2018) Enquisa estrutural a fogares. http://www.ige.eu/web/mostrar_actividade_estatistica.jsp?idioma=gl&codigo=0205002. Accessed 07/20/2018 .

La Voz de Galicia (2018). Las ayudas de la Xunta por los incendios de octubre ascienden a 22 millones. Dispoñible online: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2018/02/01/ayudas-xunta-incendiosoctubre-ascienden-22-millones/00031517493014156125899.htm. Último acceso: 16/05/2018.

Mavsar R (2010) Benefit (value) transfer method. http://www.efimed.efi.int/files/attachments/efimed/agora/tn_workshop/e4._benefit_transfer.pdf

Millenium Ecosystem Assessment (MEA) (2018) https://www.millenniumassessment.org/en/index.html

Ministerio de Medio Ambiente. (1996) Manual de Valoración de Pérdidas y Estimación del Impacto Ambiental por Incendios Forestales. Dispoñible online: http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politicaforestal/manual_valoracion_tcm30-278886.pdf

Ministerio de Agricultura e Alimentación, Pesca e Medio Ambiente (MAPAMA) Valoración de los activos naturales en España (VANE). https://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-labiodiversidad/valoracion-y-aspectos-economicos-de-labiodiversidad/cb_vae_valoracion_activos_naturales.aspx

Ministerio de Agricultura e Alimentación, Pesca e Medio Ambiente (MAPAMA) Evaluación de los ecosistemas del milenio en España (EME). https://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-labiodiversidad/valoracion-y-aspectos-economicos-de-labiodiversidad/cb_vae_evaluacion_ecosistemas_milenio.aspx

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPAMA) (2018) Estadística general de incendios forestales. https://www.mapama.gob.es/es/desarrollorural/estadisticas/Incendios_default.aspx.

NASA (2017a) MODIS. Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer. https://modis.gsfc.nasa.gov/ 2018.

NASA (2017b) VIIRS. Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS). https://jointmission.gsfc.nasa.gov/viirs.html 2018.

Picos J (2018a) Comunicación personal sobre os incendios forestais en Pontevedra.

Picos J (2018b) Comunicación personal sobre os presos de producción das especies forestais. forest

Potschin, M. and Haines-Young, R. (2016): Defining and measuring ecosystem services. In: Potschin, M., Haines-Young, R., Fish, R. and Turner, R.K. (eds) Routledge Handbook of Ecosystem Services. Routledge, London and ä New York, pp 25-44.

Richardson, LA., Champ, PA., Loomis, JB. (2012) The hidden cost of wildfires: economic valuation of health effects of wildfire smoke exposure in Southern California. Journal of Forest Economics, 18: 14-35.

Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestais (SIEIF) European Forest Fire Information System (EFFIS) (2017). Dispoñible online en: http://effis.jrc.ec.europa.eu/about-effis/

The Economics of Ecosystem and Biodiversity (TEEB). Available at: http://www.teebweb.org/.

Valero E, Picos J, Herrera M (2007) Cálculo de las emisiones de CO2 por los incendios de 2006 en la provincia de Pontevedra (Galicia). In: Anonymous Comunicación presentada en el 4th International Wildland Fire Conference, Sevilla.

Xunta de Galicia (2018) Poxas. http://mediorural.xunta.gal/areas/forestal/producion_e_industrias/poxas/. Accessed 20/07/2018 2018.