Main Article Content

María del Carmen GUISÁN
Universidade de Santiago de Compostela
Spain
Maite CANCELO
Universidade de Santiago de Compostela
Spain
Vol 27 No 3 (2018), Articles, pages 1-16
DOI: https://doi.org/10.15304/rge.27.3.5432
Submitted: 10-09-2018 Accepted: 10-09-2018 Published: 10-09-2018
Copyright How to Cite

Abstract

Galicia é unha rexión con grandes atractivos de calidade de vida que precisa
consolidar un desenvolvemento sostible para impulsar o emprego e a renda real por
habitante cara aos niveis de rexións españolas e europeas máis avanzadas. A economía de
Galicia experimentou importantes cambios nos 50 anos do período 1967-2017, con
aspectos positivos como a mellora da produtividade e da renda real por habitante, e
tamén con aspectos negativos ao non se conseguir unha suficiente creación de emprego
que ofreza posibilidades de traballo a moitos xoves galegos que, perante as dificuldades
deciden emigrar a outras rexións españolas ou ao estranxeiro. Isto provocou que moitas
comarcas de Galicia perderan poboación nas últimas décadas. Incluímos datos e gráficos
dalgúns dos principais indicadores económicos tanto a nivel rexional como provincial,
comarcal e municipal. Finalizamos cunha análise das perspectivas e retos, destacando o
impacto positivo da industria, do gasto en Investigación e Desenvolvemento, e doutras
variables, sobre a renda e o emprego, así como a conveniencia de retomar as iniciativas
europeas para impulsar o desenvolvemento rexional, superando a etapa de políticas de
austeridade excesiva da Unión Europea que presentaron moitos problemas.
Cited by

Article Details

References

Círculo de Empresarios de Galicia (2017). Breve reflexión sobre la economia de Galícia 2017. Foro de Entorno Socio-Económico. Vigo, 21 de Junio d3 2017.

CRUE (2014). La universidad española en cifras 2013-2014. Informe de Juan Hernández Armenteros y José Antonio Pérez García. Conferencia de Rectores de las Universidades españolas, Madrid.

Guisán, M.C.(1990). Galicia 2000. Industria y Empleo. Libro publicado en edición impresa por el Servicio de Publicaciones de la USC.

Guisán, M.C., coordinadora (2011). Emprego Sectorial e participación social das mulleres en Galica e Europa, Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela.

Guisán, M.C., Aguayo, E., Neira, I. (1999). Economía del turismo en Galicia. Impacto económico y distribución territorial. Libro EE3 de la colección Estudios Económicos de la Asociación Hispalink-Galicia.

Guisán, M.C. (2017 a). “Desarrollo económico regional de España, 1986-2013: 25 años de evolución”, Revista Galega de Economía, Vol. 27-2.

Guisán, M.C. (2017 b). “La economía de Galicia y España en 2007-2017: díez años de crisis y recuperación”, Revista Galega de Economía Vol. 27-1.

Guisán, M.C. (2017 c). “RD Expenditure on Higher Education in Spain 1990-2015: Inequalities hmong Regions and Fields, and Comparisons with Europe and the United States”, Regional and Sectoral Economic Studies, Vol. 17-1.

Guisán, M.C., Aguayo, E., Exposito, P. (2018). Empleo sectorial y participación social en España y en Europa desde una perspectiva de género: Resumen . Documento nº 119 de la serie Economic Development del equipo de Econometría de la USC.

Guisán, M.C., Expósito, P.(2018). “Economic Development Problems and Crisis in the European Union, 2005-2015”, Applied Econometrics and International Development Vol. 18-1.