Número/s en curso

Número/s en curso con artigos finais e totalmente citables

Divulgación da literatura infantil a través de contas de influencers en Instagram: factores que inflúen no nivel de engagement

  • Miguel López Verdejo
  • Beatriz Hoster-Cabo
  • Vanesa Sánchez-Canales
Publicado 19-02-2024

Analízase o uso que fan de Instagram autores de contas con alto impacto relacionadas con divulgación de literatura infantil e as respostas dos seus seguidores aos distintos tipos de publicacións mediante o engagement para comprobar o seu interese polo contido. A mostra extráese de 220 publicacións correspondentes a 11 contas sen ánimo de lucro relacionadas con divulgación de literatura infantil. Realízase un estudo exploratorio mixto, identificando as características das contas e analizando o seu contido mediante a adaptación dun instrumento de recollida de información previamente validado. Os datos colléitanse e analizan en Excel e compáranse as contas con maior e menor engagement. Entre outros resultados, destaca que xeralmente presentan lecturas recomendadas xunto a materiais docentes varios para educación infantil e o engagement decrece ao aumentar o número de seguidores. Discusión e conclusións: as recomendacións adoitan limitarse a referencias bibliográficas e unha superficial alusión ao contido; aquelas publicacións que obteñen maior interacción conteñen, de maneira xeral, reels, alusións a poesía infantil ou pretenden axudar na elaboración de recursos didácticos. O procedemento utilizado é aplicable a outras mostras.