Contido principal do artigo

Genma García
Universidad Internacional de La Rioja
España
https://orcid.org/0009-0008-6632-7547
No 10 (2023), Recensións, páxinas 1-3
DOI https://doi.org/10.15304/elos.10.9470
Recibido: 24-10-2023 Aceptado: 20-11-2023 Publicado: 30-12-2023
Copyright Como citar Citado por